- Reklama -

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych powołana

We wtorek 24 sierpnia w budynku Starostwa Powiatowego powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Będzie miała za zadanie działać na rzecz tych osób i bronić ich interesów. Jej kadencja jest czteroletnia i będzie trwała od 2021 do 2025 roku.

- Reklama -

Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są organami opiniodawczo-doradczymi. Składają się one z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Członków powiatowych rad powołują i odwołują starostowie.

Do obowiązków nowo powstałej rady należeć będzie

    • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    • realizacja praw osób niepełnosprawnych,
    • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
    • ocena realizacji programów oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

red/powiat biłgorajski

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.