- Reklama -

Powiat biłgorajski odwiedzi Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski

Poseł Agata Borowiec: Panie Dyrektorze, Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” od 17  listopada 2015 roku jest zarządzane przez człowieka o imponujących osiągnięciach i zasługach dla Polskich Lasów. „Obrońca Lasów”, „innowator”, „prawdziwy lider” i „najtęższy umysł pracujący w lasach” takie opinie wśród kolegów z branży i czołowych polityków to wynik ciężkiej pracy i całkowitego oddania dla leśnictwa. Przypomnijmy choćby te, nie tak odległe w czasie, pozycje z Pańskiego życiorysu. W latach 1998-2001 był Pan dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. Następnie w latach 2005-2007 głównym analitykiem Lasów Państwowych. Doprowadził Pan do wprowadzenia w życie nowych zasad handlu drewnem poprzez użycie Informatycznego Portalu Leśno-Drzewnego. Jest Pan współzałożycielem Solidarności Leśnej oraz jednym z głównych autorów obowiązującej do dziś ustawy o lasach, ponadto autorem obywatelskiej ustawy o strategicznych zasobach naturalnych kraju. Mimo tak dużych sukcesów zakłada Pan realizację kolejnych ambitnych planów. O zaangażowaniu Pana Dyrektora i zapale do dalszych działań na rzecz rozwoju Lasów Państwowych można było przekonać się w czasie tegorocznej Krajowej Narady Leśników w Kielcach. Tak dynamicznych i kompetentnych liderów pozazdrościłoby nam wielu właścicieli światowych korporacji. Jak Pan ocenia kondycję Lasów Państwowych po rządach koalicji PO-PSL?

Dr. inż. Konrad Tomaszewski: – Właśnie kończą się prace nad bilansem otwarcia. Będzie on zawierał analizę wszystkich aspektów działalności LP z ostatnich lat oraz ocenę obecnej kondycji Lasów. Już teraz wiemy, że pomimo nałożonych na Lasy Państwowe dodatkowych danin publicznych w kwocie 1,6 mld zł Lasom Państwowym udało się zachować płynność finansową. Jednak nie ulega wątpliwości, że obciążenie tą daniną było rozwiązaniem legislacyjnym zupełnie niesłusznym, kuriozalnym, nie do zdefiniowania na gruncie przepisów o daninach i ciężarach publicznych. Środki te mogłyby być zdecydowanie racjonalniej wydane.

– Czy zdaniem Pana Dyrektora istnieją jakieś zagrożenia dla Lasów Państwowych i czy zauważa Pan konieczność wprowadzenia zmian, a jeśli tak, to jakich?

– Jedynym potencjalnym zagrożeniem może być dekoniunktura na rynku drzewnym, ponieważ od kondycji rynku drzewnego zależą bezpośrednio przychody Lasów Państwowych, a tym samym możliwość wywiązywania się z naszych ustawowych obowiązków. Obejmując stanowisko dyrektora generalnego, przedstawiłem gotową wizję działań na rzecz rozwoju Lasów Państwowych.

Przez ostatnich osiem lat udało się m.in. w ramach mojej pracy jako członka Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski opracować dokument strategiczny, który nazywam roboczo wizją rozwoju Lasów Państwowych. Podstawą tej wizji jest założenie, że nie zmienią się status ani inne elementy formy organizacyjno-prawnej LP. W mojej ocenie, i – mam nadzieję – w ocenie zdecydowanej większości leśników oraz społeczeństwa są one doskonale dopasowane do misji LP. Misja ta obejmuje oczywiście wytwarzanie surowca drzewnego dla zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych oraz innych podmiotów gospodarki narodowej w połączeniu ze świadczeniami o charakterze społecznym i środowiskowym. Elementem tej misji jest również działanie na rzecz bezpieczeństwa terytorialnego kraju i wspomaganie administracji publicznej w wielu innych dziedzinach. Przede wszystkim jednak misją LP jest zapewnianie bezpieczeństwa ekologicznego kraju.

To, że status i inne elementy formy organizacyjno-prawnej Lasów Państwowych są dobre, nie znaczy, że w ujęciu roboczym, operacyjnym, wszystko jest w porządku i nie może być lepsze. Otóż może, dlatego nasza wizja składa się z bardzo wielu projektów rozwojowych. Mam tu na myśli sprzedaż drewna, edukację leśną i wiele innych. Dzięki temu Lasy Państwowe zostaną przeniesione na wyższy poziom funkcjonalny. Staną się jeszcze lepszym narzędziem pobudzania rozwoju na terenach niezurbanizowanych i jeszcze lepszym narzędziem generowania na nich zatrudnienia.

- Reklama -

– Czy w perspektywie najbliższych lat PGL Lasy Państwowe planuje wdrożyć, może lokalnie, programy podnoszące świadomość leśną lub ekologiczną i rolę, jaką odgrywają lasy w życiu każdego człowieka?

– Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Już obecnie prowadzimy ją na dużą skalę, wychodząc z założenia, że jest to realnie potrzebna działalność pro publico bono. Aby poznać i zrozumieć las, nie wystarczy o nim czytać czy oglądać na fotografiach. Trzeba go zobaczyć na własne oczy, dotknąć i posłuchać. Dlatego tak ważne jest prowadzenie edukacji w terenie. Dysponujemy ponad 6 tys. różnych obiektów edukacyjnych, z których w ciągu roku korzysta niemal 2 mln osób – od najmłodszych po seniorów. Szczególnymi miejscami tego rodzaju działalności jest 25 naszych Leśnych Kompleksów Promocyjnych, które obejmują najciekawsze przyrodniczo i turystycznie tereny leśne. To miejsca, w których chcemy w jak największym stopniu pogodzić wymogi nowoczesnej gospodarki leśnej z oczekiwaniami społeczeństwa względem korzystania z lasów. Prowadzimy tam szeroko zakrojone działania edukacyjne, wdrażamy i testujemy pionierskie badania i technologie, m.in. różne systemy informacji przestrzennej, oceniające stan przyrody, środowiska, monitorujące je i pomagające w jego kształtowaniu.

– Cieszymy się, że docenił Pan potencjał powiatu biłgorajskiego, proszę opowiedzieć o programie, który niebawem będzie realizowany we współpracy Lasów Państwowych z powiatem biłgorajskim.

– Chcemy wspierać samorządy m.in. w budowie dróg lokalnych, integrować naszą infrastrukturę turystyczną i lepiej ją dostosowywać do potrzeb samorządów, lokalnych mieszkańców oraz turystów. Nie od dziś wiadomo, że samorządy borykają się z dużymi problemami finansowymi, a wsparcie LP może być w tym wypadku nieocenione. Bardzo liczymy na zmiany legislacyjne, które ułatwią LP udział we wspólnych przedsięwzięciach z samorządami.

– Panie Dyrektorze, cieszymy się, że tak zacna osoba przyjęła zaproszenie od powiatu biłgorajskiego, jak również, że uruchamia Pan pilotażowy program współpracy Lasów z powiatem biłgorajskim. Odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo to wartości, które niewątpliwie przyświecają Pana pracy, a dla młodego polityka to bardzo ważne, jakich ludzi spotyka na swojej drodze. Wierzę głęboko, że nasza współpraca owocnie przyczyni się do rozwoju Ziemi Biłgorajskiej.

– Dziękuję za rozmowę. Darz bór.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.