- Reklama -

- Reklama -

Poszukiwany inspektor do spraw leśnictwa

 

Starosta biłgorajski ogłosił konkurs na inspektora ds. leśnictwa w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Wymagania stawiane kandydatowi:

Wymagania niezbędne

związane ze stanowiskiem pracy

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe z zakresu leśnictwa,

c) doświadczenie zawodowe – minimum dwunastomiesięczny staż pracy lub staż zawodowy w jednostkach administracji prowadzącej nadzór leśny lub innych organach administracji,

- Reklama -

d) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

g) znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o lasach oraz znajomość zasad właściwej gospodarki leśnej,

h) obsługa komputera w tym pakietu Office (Ms Excell, Ms Windows),

i) prawo jazdy kategorii B.

Wymaganiami dodatkowymi jest m.in. umiejętność organizowania własnej pracy i pracy z ludźmi, bezstronność, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, nastawienie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pogłębianie wiedzy specjalistycznej, znajomość obsługi urządzeń GPS i oprogramowania GIS (Qgis lub innych) oraz bazodanowego (Ms Access, Taksator lub innych).

Dokumenty należy składać do 22 września w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Szczegóły: http://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//ogloszenie_o_naborze_-_OR.2110.9.2017.pdf

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.