- Reklama -

- Reklama -

Poświęcenie repliki sztandaru

Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się w kościele pw. św. Jerzego w Biłgoraju. Uczestniczyli w niej dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, maturzyści i delegacje uczniów klas I i II liceum oraz gimnazjum.

Sztandar nadany szkole w 1947 roku, w 10. rocznicę powstania placówki, jest nieodłącznym elementem najważniejszych uroczystości szkolnych oraz uroczystości patriotyczno-religijnych z udziałem młodzieży. Przez 69 lat uległ częściowemu zniszczeniu i został umieszczony w pamiątkowej gablocie w gabinecie dyrektora. Oryginał zastąpiono nowym sztandarem ufundowanym przez nauczycieli i rodziców. – Jest on dla całej społeczności szkolnej bardzo ważnym symbolem. Łączy on uczniów obecnych z tymi, którzy opuścili mury szkoły, jak również z tymi, którzy do niej przybędą. Dotychczas występowaliśmy podczas najważniejszych wydarzeń ze sztandarem, który ma swoją długą tradycję – mówił dyrektor Marian Klecha. Zaznaczył, że jeśli w szkole powstanie Izba Pamięci, wówczas tam zostanie umieszczony. Dyrektor podziękował nauczycielom i rodzicom za przekazanie środków finansowych na ten cel.

- Reklama -

Sztandar, jak i replika składa się z płata prostokątnej tkaniny osadzonej na drzewcu. Jego prawa strona jest w barwach biało-czerwonych, umieszczono na niej godło państwa – orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na głowie, z dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu. Druga strona płata sztandaru jest w kolorze białym. Na środku widnieje książka i kaganek – symbol oświaty i nauki. Wokół umieszczony jest napis PAŃSTWOWE GIMNAZJUM I LICEUM W BIŁGORAJU 1947. – Nie zdecydowaliśmy na ufundowanie sztandaru dla LO im. ONZ z racji tej, że po ponad 60 latach nazwa ta jest dla nas bliska i podobna. Wówczas było Państwowe Gimnazjum i Liceum, obecnie mamy Powiatowe Gimnazjum i Liceum. Sztandar nadal reprezentuje dwie szkoły – dodał.

Starosta Marian Tokarski w liście wystosowanym na te uroczystość zaznaczył, że sztandar jest symbolem, przed którym również on jako absolwent szkoły skłaniał głowę. – Będzie nas zawsze łączył w jedną wielką społeczność absolwentów – podkreślił. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.