- Reklama -

- Reklama -

Pomysły za sołeckie pieniądze

Sołectwa gminy Obsza w tym roku będą inwestować m.in. na zakup strojów dla Kół Gospodyń Wiejskich, a także remonty dróg i doposażenie świetlic.

Fundusz sołecki to pieniądze o których rozdysponowani decydują sami mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego. Wysokość kwoty jaka przyznana jest danemu sołectwu zależy od liczby mieszkającej tam mieszkańców.  Decyzja o tworzeniu bądź nie funduszu sołeckiego zależy od samorządu. Te, które się na to zdecydują otrzymują zwrot części środków z budżetu państwa. Przedsięwzięcia, które mają być finansowane z funduszu, muszą spełniać łącznie trzy warunki. Ważna zasadą jest to, że muszą to być zadania własne gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców danej miejscowości oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W 2020 roku sołectwa będą mieć więcej środków do rozdysponowania. W sumie o 15 tys. zł. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich już wybrali projekty, które chcą sfinansować z funduszu sołeckiego. – Do wykorzystania będzie ponad 255 tysięcy złotych.W tym roku jest to kwota o prawie 15 tysięcy większa, a wysokość środków dla poszczególnych sołectw zależy przede wszystkim od liczby mieszkańców – informuje wójt Andrzej Placek.

- Reklama -

Na przykład największe – Sołectwo Zamch II, gdzie jest zameldowanych ponad 800 osób, będzie mieć do dyspozycji ponad 43 tysiące złotych. Z kolei jedno z najmniejszych – Sołectwo Dorbozy z liczbą prawie 190 mieszkańców, wykorzysta ponad 16,5 tysiąca. Pieniądze te najczęściej są wydawane na remonty dróg, na które sołectwa chcą przeznaczyć około połowy całego funduszu. Wśród popularnych projektów jest również dofinansowanie imprez i szeroko rozumianej działalności kulturalnej, w tym na przykład zakup strojów dla kół gospodyń wiejskich. Na tej liście można też umieścić zakup sprzętu dla klubów sportowych oraz doposażenie remiz i świetlic wiejskich.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.