- Reklama -

- Reklama -

Pomagają schronisku

Biłgorajscy radni podjęli uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej miastu Zamość. Dotyczy ona wsparcia funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt.

- Reklama -

Na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu radni przeznaczyli 1800 zł. Uchwały takie podejmowane są przez radnych niemal co roku. Dlaczego? Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, gmina zobowiązana jest do umieszczania wyłapanych zwierząt w schronisku dla zwierząt.

- Reklama -

Samorząd miasta Biłgoraj zawarł z miastem Zamość umowę o przyjmowaniu do schroniska w Zamościu bezdomnych psów wyłapanych na terenie miasta. – Zawarta umowa obliguje miasto Biłgoraj do pokrywania kosztów przyjęcia psa do schroniska (1845 zł) oraz kosztów obowiązkowej sterylizacji lub kastracji (200 zł) – informował podczas obrad sesji Jarosław Bondyra, zastępca burmistrza Biłgoraja. Dodał, że w styczniu br. prezydent miasta Zamościa zwrócił się do burmistrza Biłgoraja z prośbą o udzielenie dotacji celowej w wysokości 1800 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska w Zamościu. – Z uwagi na fakt, iż Gmina Miasto Biłgoraj dostarcza do tego schroniska bezdomne psy, udzielenie pomocy finansowej miastu Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt jest uzasadnione – dodaje.

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź