- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

„Polsce byli wierni do końca”

Plany samorządców powiatu biłgorajskiego ziściły się dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Już niebawem przebudowany zostanie budynek po dawnej szkole w Osuchach, który będzie przeznaczony na potrzeby muzeum. Tym samym samorządowcy uczczą pamięć o największej bitwie partyzanckiej – bitwie pod Osuchami.

- Reklama -

„Przechodniu powiedz światu, że Ci, którzy tu spoczywają, Polsce byli wierni do końca”. Napis ten umieszczony jest na pomniku stojącym w centralnym punkcie największego cmentarza partyzanckiego, który znajduje się w Osuchach. Władze powiatu postanowiły w tej niewielkiej, ale niezwykle ważnej historycznie miejscowości powołać Oddział Muzeum Ziemi Biłgorajskiej.

Na ten cel samorząd powiatu biłgorajskiego otrzyma 2 mln 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Konkurs został rozstrzygnięty w ostatnich dniach marca. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę budynku dawnej szkoły w Osuchach. To ten budynek zostanie przystosowany do potrzeb i oczekiwań odbiorcy XXI wieku. Powstanie tam muzeum walk partyzanckich ze szczególnym uwzględnieniem jednej z największych bitew partyzanckich w Polsce – bitwy pod Osuchami. Niezwykle ważna i dramatyczna bitwa była punktem kulminacyjnym niemieckiej akcji przeciwpartyzanckiej „Sturmwind II”. Inwestycja ma charakter ponadlokalny. Jej zrealizowanie będzie impulsem do promocji regionu, nawiązaniu partnerstw oraz rozwoju usług komplementarnych. Przedsięwzięcie uwzględnia zagospodarowanie terenu. Szacowana wartość zadania to 2,5 mln zł.

urząd MArszałkowski projekt

Pierwsze kroki, aby poprzez stworzenie Muzeum uczcić pamięć partyzantów były poczynione już w 2019 roku. Natomiast pod koniec minionego roku radni Rady Gminy Łukowa podjęli ważną uchwałę, która przybliży utworzenie filii Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach. Wyrazili oni zgodę na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz powiatu biłgorajskiego części nieruchomości w Osuchach. Po tym przyszedł czas na decyzje radnych powiatu biłgorajskiego. Pod koniec stycznia podjęli uchwałę w sprawie ustalenia treści zmian w statucie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, w celu przekazania do uzgodnienia z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego.

W myśl zmian w statucie w skład struktury organizacyjnej Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju wchodziłby oddział z siedzibą w Osuchach 5 noszący nazwę: „Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 44. Oddział Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju”.

– Szczególne miejsce w świadomości mieszkańców ziemi biłgorajskiej zajmuje bitwa pod Osuchami, gdzie oddziały partyzanckie otoczone przez przeważające siły niemieckie stoczyły bitwę, w której poległo ok. 400 partyzantów. Śladem tej bitwy jest największy na ziemiach polskich cmentarz partyzancki oraz liczne mogiły na przykościelnych cmentarzach w miejscowościach położonych w naszym powiecie i poza nim. Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju od początku swojego istnienia podejmuje w programie swojej działalności tematykę tej bitwy oraz historię ruchu partyzanckiego w czasie II wojny światowej skierowanego przeciw okupantowi niemieckiemu. Idea utrwalenia pamięci o bitwie pod Osuchami i pogłębienia tematyki walk partyzanckich, dyskutowana w kręgu regionalistów, historyków, samorządowców i członków Stowarzyszenia Osuchy 1944 skupiającego byłych uczestników tej bitwy oraz ich potomków, znalazła swoją materializację w postaci propozycji utworzenia „Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 44. Oddział Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju”, wysuniętej przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju – czytamy w uzasadnieniu do uchwały, które przedstawił przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju Marian Kurzyna.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Wsparcie, jakie otrzymał samorząd powiatu biłgorajskiego jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.