- Reklama -

Policja bliżej mieszkańców

Policja bliżej mieszkańców
W powiecie biłgorajskim działają już dwa punkty przyjęć dla interesantów. W Turobinie i w Obszy dyżury będą pełnić dzielnicowi z podległych rejonów. Czy do gmin powrócą Posterunki Policji?

W minionym tygodniu na terenie powiatu  zostały otwarte dwa punkty przyjęć dla interesantów: w Turobinie i w Obszy. W otwarciu nowych punktów przyjęć uczestniczył komendant powiatowy policji insp. Ryszard Piłat, I zastępca komendanta powiatowego policji w Biłgoraju podinsp. Marek Jamroz, kierownik Posterunku we Frampolu asp. szt. Elżbieta Mularczyk, kierownik Posterunku w Tarnogrodzie asp. szt. Piotr Romanowski, wójt gminy Turobin Eugeniusz Krukowski, wójt gminy Obsza Andrzej Placek oraz dzielnicowi z podległego rejonu. W Turobinie punkt przyjęć interesantów mieści się w budynku Urzędu Gminy. Dzielnicowy tego rejonu sierż. Grzegorz Góreczny będzie przyjmował interesantów w każdy czwartek w godzinach 9.00-10.00. Z kolei w Obszy punkt interesantów znajduje się w Szkole Podstawowej. St. sierż. Agnieszka Potocka będzie przyjmowała interesantów w każdy wtorek w godzinach 15.00-17.00 oraz piątek w godzinach 7.30 -11.00.

Czy do gmin powrócą Posterunki Policji? Potrzebę taką zgłosił radny Rady Powiatu Henryk Paska. Jego zdaniem mieszkańcy czuliby się bezpieczniej gdyby Posterunki powróciły do gminy Obsza, Turobin i Tereszpol. – Według opinia mieszkańców, aby poprawić bezpieczeństwo trzeba reaktywować posterunki policji. Opcja rządząca jest za tym aby posterunki wróciły do gmin – dodał.

- Reklama -

Jak wyjaśnia podinsp. Marek Jamroz, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju, punkty przyjęć interesanta to takie miejsce, gdzie dzielnicowy w obecnej istniejącej strukturze posterunków przyjmują interesantów w określonym dniu. – Jest to zachętą, aby posterunki powróciły do gmin. W 2015 roku zwrócono się do nas o analizę gdzie są potrzebne posterunki. Braliśmy pod uwagę zagrożenie, strukturę którą można przystosować ale też strukturę etatową jednostki. Brano też pod uwagę odległość od Posterunku Policji – mówił. Dodał, że są plany wydzielenia dwóch posterunków, w Obszy i Turobinie. Zaznaczył, że miejsca te są najbardziej oddalone od Posterunków Policji. W przypadku Obszy od Tarnogrodu, a w przypadku Turobina od Frampola.

Jak wyjaśnił zastępca komendanta w utworzeniu posterunków sporo komplikuje  infrastruktura. Były przewidzenie terminy do reaktywacji posterunków. To jednak legło w gruzach z powodu braku lokali. W Obsza obiekt gdzie zlokalizowany posterunek obecnie nie spełnia wymagań a nie ma innego obiektu. Wójt gminy Obsza Andrzej Placek wyszedł z inicjatywą, że przekaże na rzecz Komendy Wojewódzkiej działkę, aby od podstaw wybudować nowy obiekt. Zostało to przedstawione Komendy Głównej. Policja i władze gminy czekają na  odpowiedź.

Jeśli chodzi o Turobin obiekt w którym niegdyś był Posterunek Policji jest obecnie zajmowany przez Urząd Gminy. Jak na razie brak jest możliwości zwolnienia go. – W każdej chwili jesteśmy gotowi, aby przystąpić do tworzenia Posterunku – mówił podinsp. Marek Jamroz.

Co z Posterunkiem Policji w Tereszpolu? Nie zostanie tam utworzony, ponieważ nie ma takie potrzeby. – Z przyzwoitością stwierdzam, że nie braliśmy pod uwagę tą lokalizację.Pierwszy raz się spotykam z tym, że jest taka propozycja. W wielu rozmowach było zdanie, że nie ma takiej potrzeby – mówił.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.