- Reklama -

Podziękowanie za wzorową współpracę

Władze miasta Biłgoraja podziękowały byłemu komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Biłgoraj burmistrz wyraził słowa uznania za wzorową współpracę st. bryg. Wiesławowi Krentowi.

Pod koniec maja w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju st. bryg. Wiesława Krenta.

Sesja Rady Miasta była okazją do wyrażenia uznania za wzorową współpracę. Burmistrz Janusz Rosłan w imieniu mieszkańców oraz przewodniczącego Rady Miasta Biłgoraj podziękował komendantowi za wieloletnią współpracę.

Dziękuję za wszystko, co zrobił Pan na rzecz mieszkańców miasta. Praca strażaka należy do najtrudniejszych. Często strażacy narażają swoje zdrowie, a nawet życie. Współpraca z komendantem układała nam się wzorowo. Nigdy nie odmówił pomocy ani samorządowi, ani mieszkańcom. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że swoją wiedzę i doświadczenie zechce spożytkować pan na rzecz naszej wspólnoty – mówił Janusz Rosłan.

- Reklama -

St. bryg Wiesław Krent podkreślił, że jest zaszczycony i wdzięczny za tak miłe słowa w jego kierunku. Podziękował radnym oraz burmistrzowi za wsparcie. – Dziękuję za nieustającą życzliwość wobec mojej osoby i całej Komendy PPSP w Biłgoraju. Panowie burmistrzowe z wielką życzliwością podchodzili do mojej osoby i instytucji, którą miałem zaszczyt reprezentować. Ta wielka życzliwość w sytuacjach nagłych odbywała się przy dużym zrozumieniu – mówił.
Starszy brygadier Wiesław Krent związany jest z pożarnictwem od 1988 roku, kiedy to rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Służbę stałą rozpoczął w 1990 roku w stopniu młodszego chorążego pożarnictwa na stanowisku instruktora w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. Wraz z utworzeniem Państwowej Straży Pożarnej jako aspirant został mianowany na stanowisko technika, a następnie starszego technika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. W 1996 r. ukończył zaoczne studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, zdobywając tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. W 1999 r. mianowany na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, w tym też roku został awansowany do stopnia kapitana. 27 sierpnia 2016 r. zostało powierzone bryg. Wiesławowi Krentowi pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Biłgoraju, a 30 września został powołany na to stanowisko. Ostatni awans w stopniu – do stopnia starszego brygadiera – otrzymał 4 maja 2019 r.

red.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.