- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Podwyżka dla wójta i radnych

- Reklama -

Na miesięczne wynagrodzenie wójta gminy Turobin Andrzeja Koziny składa się:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 10 250 zł,
  • dodatek funkcyjny – 2850 zł,
  • dodatek specjalny (30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego),
  • dodatek za wieloletnią pracę.

Wójtowi przysługują również nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyrównanie zostanie wypłacone wójtowi od sierpnia br.

Dotychczas wynagrodzenie zasadnicze wójta wynosiło 4500 zł, dodatek funkcyjny 1900 zł, dodatek specjalny (34% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) 2176 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę.

- Reklama -

Podwyżki wynagrodzeń włodarzy oraz radnych zauważyć można w każdej gminie. Spowodowane to jest zmianą przepisów odgórnych. Zasady wynagradzania wójta określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które uzależnia wysokość kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego m.in. od liczby mieszkańców gminy. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem w gminach do 15 tysięcy mieszkańców, określono wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny
w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze maksymalny poziom 10 250 zł
2) stawka dodatku funkcyjnego do 3150  zł.
Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta jest również dodatek za wieloletnią pracę tzw.
dodatek stażowy. Zgodnie z przepisami wysokość dodatku specjalnego przysługuje w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

W górę poszły również diety radnych.

Podstawą procentowego określenia wysokości diety radnych Rady Gminy Turobin jest
maksymalna wysokość diety określona w rozporządzenia Rady Ministrów.
Miesięczne diety radnych kształtują się w następujący sposób:
– przewodniczący Rady otrzyma dietę w wysokości 56% kwoty maksymalnej,
– wiceprzewodniczący Rady otrzyma dietę w wysokości 45% kwoty maksymalnej,
– radni otrzymają dietę w wysokości 33% kwoty maksymalnej.

Radnemu pełniącemu różne funkcje w Radzie Gminy przysługuje jedna dieta ryczałtowa w najwyższej wysokości.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź