Szkolenie język ang/niem/ros

Podwyżki rent i emerytur

Emeryci i renciści mogą liczyć średnio na 3% podwyżkę swoich świadczeń. Najniższe emerytury wzrosną o prawie 30 zł brutto. W biłgorajskim oddziale ZUS podwyżka dotyczy ponad 120 tysięcy świadczeń.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie w tym roku 102,98%.  Oznacza to" że wszystkie długoterminowe świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca będą wyższe o prawie 3 procent. W Oddziale ZUS w Biłgoraju dotyczy to świadczeń około 123 tysięcy osób.

Waloryzacji podlegają: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Podwyżce podlegają również dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmie świadczenia przyznane do końca lutego 2018 roku.

W związku z waloryzacją wzrośnie między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które nie zgromadziły wiele składek, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1029,80 zł brutto. Dotychczas była to kwota 1000 zł.

Podwyższone zostaną również emerytury przyznaną przez ZUS z urzędu po rencie z tytułu niezdolności do pracy. Część z tych emerytur była niższa od gwarantowanego minimum, jeśli emeryt nie wypracował wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Wynosił on 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Chodzi o osoby, którym ZUS przyznał emeryturę z urzędu przed 1 marca 2017 roku w kwocie niższej niż:1000 zł brutto (emerytura z urzędu po rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy), 750 zł brutto (emerytura z urzędu po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy). ZUS wypłaci im wyrównanie do 1000 zł lub 750 zł za okres od 1 marca 2017 do końca lutego 2018 roku. A od marca tego roku ich świadczenia zostaną także zwaloryzowane – czyli wzrosną do 1029,80 zł i 772,35 zł.

Nie trzeba składać wniosku, bo ZUS waloryzuje świadczenia z urzędu. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.

Waloryzacja emerytur i rent odbywa się co roku. Polega na pomnożeniu wysokości świadczenia przez procentowy wskaźnik waloryzacji. Jego wysokość zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnej płacy w Polsce.

Przykład:

Jeśli w lutym 2018 roku emerytura wynosi 2000 złotych brutto, to od marca wzrośnie do 2059,60 złotych brutto (bo: 2000 zł x 102,98% = 2059,60 zł).

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.