- Reklama -

- Reklama -

Podwyżki dla radnych i sołtysów

Zmianie uległ sposób wypłacania diet. Dotychczas radni i sołtysi otrzymywali je za udział w sesjach lub posiedzeniach komisji. Teraz ta kwota będzie stała – otrzymają ryczałt miesięcznie, niezależnie od tego, ile posiedzeń było w danym miesiącu.

Zgodnie z uchwałą dieta dla radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, przewodniczących komisji stałych i doraźnych oraz sołtysów wypłacana będzie za każdy miesiąc w formie ryczałtu. Miesięczna dieta radnego wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę (370 zł). Radni pełniący funkcje przewodniczących komisji stałych lub doraźnych, oraz wiceprzewodniczący rady otrzyma miesięcznie dietę w wysokości 125% stawki radnego (462 zł). Podwyżki dostali również sołtysi. Otrzymają oni 45% stawki diety radnego (166 zł).

- Reklama -

Wypłata diet dokonywana będzie na podstawie list obecności i jej wysokość jest proporcjonalna do liczby odbytych posiedzeń. 100% należnej diety przysługuje przy obecności 100 % na wszystkich posiedzeniach. W przypadku nieobecności na posiedzeniu wysokość diety ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Bez zmian pozostała dieta przewodniczącego Rady Gminy. Miesięcznie wynosi ona 50%  półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (1325 zł).

W związku z uchwałą w budżecie Rady Gminy Tereszpol na 2016 rok musiał być zapisany wzrost środków na wypłatę diet o 30 372 zł.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.