- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Podwójny jubileusz w biszczańskiej szkole

O godz. 9.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy  rozpoczęła się uroczysta Msza święta. Dalsza część uroczystości odbyła się w Samorządowym Zespole Szkolnym  imienia Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy. Szkolne korytarze przywitały znakomitych gości, specjalnie przygotowaną na tę okazję wystawą. Na korytarzach czas jakby stanął w miejscu. Na stolikach szkolnych wystawiono kroniki ze zdjęciami i historią działalności różnych szkolnych organizacji, na tablicach zdjęcia przedstawiające historię placówki. 

A gości przybywało z każdą minutą. Znaleźli się wśród nich m.in. poseł Genowefa Tokarska, członek zarządu powiatu biłgorajskiego Jarosław Lipiec, wójt gminy Biszcza Zbigniew Pyczko, radni gminy Biszcza, kierownicy jednostek organizacyjnych, byli dyrektorzy i nauczyciele szkoły, sołtysi, mieszkańcy, rodzice. Gośćmi specjalnymi tego dnia były Dzieci Zamojszczyzny, na czele z Bolesławem Szymanikiem, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny. Witano też gorąco Teresę Kucharz – żonę śp. Kazimierza Kucharza naczelnika gminy w latach, kiedy powstawał ten budynek, jednego z inicjatorów budowy tej szkoły oraz Józefa Cyca – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. Nie zapomniano także o tych, których tego dnia już nie było. – Dzisiaj będziemy myśleć również o dyrektorze – śp. Bronisławie Szabacie, inspektorze – śp. Czesławie Kicie, nauczycielach i pracownikach szkoły o uczniach i absolwentach oraz Dzieciach Zamojszczyzny, których z nami już nie ma– mówiła dyrektor szkoły Elżbieta Blicharz. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. 

O potrzebie przygotowania święta szkoły mówiła dyrektor Blicharz. – Jubileusz trzydziestolecia pracy w obecnym budynku szkoły oraz 10 rocznica nadania Samorządowemu Zespołowi Szkolnemu w Biszczy imienia Dzieci Zamojszczyzny to wyjątkowy czas wspomnień i refleksji szkoły, która wrosła w społeczeństwo Gminy Biszcza i pełni ważną rolę w codziennym życiu jej mieszkańców. Dzisiejsze spotkanie to także czas na wyrażenie wdzięczności tym, dzięki którym ten budynek istnieje, tym, którzy o niego dbali oraz tym, którzy w nim pracowali i obecnie pracują dla dobra dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy – przedstawiała. – 23 maja 2007 roku szkoła nasza otrzymała sztandar oraz zaszczytne imię Dzieci Zamojszczyzny, by budując teraźniejszość, nie zapominać o tragicznych losach zamojskich dzieci  z czasów II wojny światowej, by pamięć o nich przekazywać następnym pokoleniom, tym bardziej, że są tu obecni świadkowie tamtych dni – dodawała. 

- Reklama -

Uroczystość prowadzili Anna Krzeszycha i Józef Pięciurek. Za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawili historię biszczańskich szkół. Pierwsze wzmianki o takich placówkach pojawiają się już w II połowie  XIX wieku, więc pamiętają czasy zaborów. Znajdowały się one w Biszczy I, w Biszczy II – w tzw. Kopytku oraz w Wólce Biskiej. W latach 70-tych powstało w Biszczy przedszkole wraz z oddziałem zerowym. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły w Biszczy I, Bronisława Szabata, powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, na czele którego stanął Józef Cyc. W jego działanie aktywnie włączyli się Kazimierz Kucharz, Edward Blicharz i Jan Kuliński. Wraz ze szkołą powstało przedszkole, które mieściło się w skrzydle zajmowanym obecnie przez Warsztat Terapii Zajęciowej, nazwane później "perełką powiatu". Otwarcia szkoły dokonano 1 września 1986 roku i była to wojewódzka inauguracja roku szkolnego. W 1998 rok powstał Samorządowy Zespól Szkolny. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z władzami Gminy oraz środowiskiem lokalnym podjęła decyzję o nadaniu SZS w Biszczy im. Dzieci Zamojszczyzny. Odbyły się spotkania z kombatantami oraz liczne wycieczki do miejsc pamięci narodowej . W dniu 23 maja 2007 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Dzieci Zamojszczyzny Samorządowemu Zespołowi Szkolnemu w Biszczy oraz poświęcenie i wręczenie szkole sztandaru.

Tego dnia gratulacji, ciepłych słów i życzeń kolejnego takiego jubileuszu nie było końca. Było też wiele osobistych powrotów do czasów, kiedy rodziła się myśl o budowie szkoły. – To wspomnienie 30 lat jest bardzo istotne i ważne. Inaczej budowało się wtedy, a inaczej buduje się teraz. Taka inwestycja wiązała się z wprowadzeniem jej do programu centralnego. Było to największe zadanie jakie stało przed Komitetem Budowy Szkoły, ale i przed społecznością szkolną i mieszkańcami – wspominała poseł Genowefa Tokarska. O tym na czym polegały działania komitetu mówił  Józef Cyc, który był jego przewodniczącym. – Chciałbym podziękować dzisiaj tym wszystkim osobom, które przez ostatnie 30 lat tą szkołę tworzyli, którzy ją budowali swoimi rękami, którzy tworzyli ta szkołę duchowo. To, że szkoła ma takiego patrona, do czegoś zobowiązuje. I bardzo dobrze, że od tych 10 lat, tą misję, państwo kontynuujecie. Jest to piękna lekcja historii i warto dzieci, młodzież uczyć, bo bez przyszłości, bez wiedzy o naszej historii, nie zbudujemy przyszłości, mocnej silnej gminy i mocnej Ojczyzny – mówił Zbigniew Pyczko, wójt gminy Biszcza. 

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli.Uczniowie zaprezentowali też swój dorobek artystyczny. Nie zabrakło recytacji czy występów wokalnych uczniów. Spotkanie zakończono wspólnym obiadem. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.