- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Podsumowanie projektu transgranicznego w Gminie Księżpol

Gmina Księżpol wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Księżpolu realizowała projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

- Reklama -

Projekt był realizowany wspólnie z Czerwonogradzkim Domem Kultury. Celem projektu była ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmocnienie więzi kulturowych i współpracy, poprawa wizerunku i atrakcyjności regionu oraz zwiększenie potencjału społeczności lokalnej.

W ramach projektu zorganizowane zostały wspólne warsztaty na temat tradycji kulinarnych i tradycji artystycznych oraz warsztaty fotograficzne dokumentujące dziedzictwo kulturowe i historyczne. Powstała grupa artystyczna, której repertuar opiera się głównie na tradycyjnej muzyce ludowej. Grupa rozwijała swoje umiejętności w ramach warsztatów muzycznych. Dzięki warsztatom fotograficznym uczestnicy nauczyli się m.in. kadrowania zdjęć, a na warsztatach tanecznych tańca ludowego. Odbyło się spotkanie z lokalnym regionalistą, który przekazał swoją wiedzę na temat tradycji kulturalnych i folklorystycznych. Na warsztatach plastycznych uczestnicy malowali obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego z kraju swojego partnera. Został zakupiony sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy do nowego budynku domu kultury w Księżpolu, który umożliwi koncerty dla publiczności.

W sierpniu br. został zorganizowany Gala Koncert. Zaproszeni goście z Ukrainy oraz grupy artystyczne z Polski zaprezentowali publiczności pieśni ludowe i tańce ludowe. Wykonali wspólne pieśni, które opracowywali podczas warsztatów. Koncertowi towarzyszyły różne wystawy lokalnej kultury i dziedzictwa historycznego, konkursy i zabawy, a publiczność brała udział we wspólnym śpiewaniu. Zwieńczeniem współpracy jest piękny album podsumowujący działania całego projektu, pokazujący osiągnięcia kulturalne partnerów projektu i promocje lokalnej kultury.

Partner ukraiński również przeprowadził warsztaty plastyczne i fotograficzne, muzyczne, rękodzieła, taneczne oraz zbudował scenę letnią przy domu kultury w Czerwonogradzie. Koncert galowy odbył się już na nowo zbudowanej scenie.

Wdrożenie projektu pozwoliło uczestnikom koncertów zapoznać się z kulturowym i historycznym dziedzictwem sąsiadów zza granicy. Ponadto działania rozpoczęte w projekcie będą kontynuowane w latach następujących po zakończeniu projektu.

- Reklama -

Tytuł projektu:

„Księżpol & Kristinopol: etno + geo = perspektywa”

Wartość całego projektu  66 480,00 euro

Dofinansowanie Unii Europejskiej  59 832,00 euro

Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Za treść tego artykułu odpowiada wyłącznie Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu, przy czym w żadnym przypadku nie może ona być interpretowana jako odzwierciedlająca stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.