Podsumowanie projektu „Bezpieczna gmina Tereszpol”

 Projekt realizowany był od października do grudnia, jednak prace nad nim rozpoczęły się znacznie wcześniej. W lutym wniosek o dofinansowanie został złożony do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Został on tam pozytywnie zaopiniowany i przekazany do dalszego rozpatrywania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam, jako jedyny wniosek z powiatu biłgorajskiego otrzymał dofinansowanie. Całkowita wartość projektu to ponad 125 tys. zł, a dofinansowanie wynosi 95 tys. zł.

Przybyłych gości witał wójt Gminy Tereszpol, Jacek Pawluk. Wśród nich byli: prof. dr hab. Piotr Mazur, Jacek Haraf – asystent posła Piotra Olszówki, Stanisława Dzikoń – przewodnik PTTK, Natalia Czacharowska – członkini komisji konkursowej, dyrektorzy szkół: Bogumiła Kukiełka, Danuta Mazur oraz Maria Wójcik, Marek Kulik – zastępca wójta, Maria Skóra – sekretarz, Stanisława Kapuśniak – skarbnik, Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol Stanisław Sitarz, radni, sołtysi, Chór „Oaza” oraz mieszkańcy gminy.

Celem projektu było stworzenie i pokazanie ciekawych możliwości spędzenia wolnego czasu, rozwijania zainteresowań przez całe rodziny nie tylko w czasie trwania projektu ale także po jego zakończeniu. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty z wykorzystaniem długopisu 3D oraz fotograficzne, konkursy, wyjazdy poznawcze do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, spotkania ze strażą, policją i zespołem ratownictwa medycznego. Odbył się również wyjazd do Warszawy. Uczniowie zwiedzili stolicę, odwiedzili Centrum Nauki Kopernik oraz stadion Legii Warszawy.

Dodatkowo w ramach projektu zakupiono projektor multimedialny, profesjonalny aparat fotograficzny czy zestawy długopisów 3D. Zakupiony został również zestaw do monitoringu, który zostanie zainstalowany na miejscowym stadionie sportowym. Dzieci otrzymały elementy odblaskowe, które będą służyły ich bezpieczeństwu. Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne.

Jak podkreślił wójt Jacek Pawluk, zagadnienie bezpieczeństwa jest bliskie wszystkim, bez względu na to, czy traktujemy je w wymiarze ogólnoludzkim, narodowym czy też lokalnym. – Chcemy czuć się bezpiecznie. Cel ten przyświecał podczas realizacji całego projektu. Zostały w nim uwzględnione różnorodne działania składające się na szerokie rozumienie tego słowa – mówił wójt Jacek Pawluk. Dodał, że realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Podziękował wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie. – Dziękuję Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu za koordynowanie prac nad realizacją projektu. Składam podziękowania Partnerom projektu: władzom i pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Lubelskiej Akademii Rozwoju, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju,  Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju oraz ARION Szpitale Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju. Serdecznie dziękujemy pracownikom Gminy Tereszpol, szkołom z terenu gminy, nauczycielom a także uczestnikom projektu: dzieciom i młodzieży, rodzicom, mieszkańcom naszej lokalnej wspólnoty. Wszystkim, którzy dobrym słowem, radą oraz pracą przyczynili się do tego, aby projekt został zrealizowany – mówił wójt. Osoby i instytucję zaangażowane w realizacje projektu otrzymały symboliczne statuetki.

Spotkanie było również doskonałą okazją do podsumowania dwóch konkursów ogłoszonych w ramach projektu. Był to konkurs plastyczny i fotograficzny. Oba skierowane  były na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Prace oceniała komisja w składzie Alina Szubiak, Natalia Kyc oraz Natalia Czacharowska. Nagrody wręczał wójt Jacek Pawluk oraz Natalia Czacharowska.

Wyniki konkursów:

Konkurs plastyczny, kategorii klasy I-III:

I miejsce: Patrycja Szyderska, Kacper Olekszyk;

II miejsce: Daria Szyderska, Łukasz Ostasz;

III miejsce: Oliwia Marzec, Łucja Stańczyk.

Wyróżnienie:  Wiktor Mazurek, Zuzanna Obszyńska, Krzysztof Sikorski, Dawid Harkot, Martyna Rębacz, Monika Wasąg, Milena Szeptuch, Wiktoria Kwiatkowska, Szymon Pięciurek, Mateusza Mich.

Konkurs plastyczny, kategoria klasy IV-VII:

I miejsce: Artur Kurzyński;

II miejsce: Dawid Kurzyński;

 III miejsce: Katarzyna Szabat.

Wyróżnienie: Krzysztof Kwiatkowski, Julia Pawluk, Karina Gozdecka, Martyna Wojnar.

Konkurs fotograficzny, kategoria dzieci i młodzież:  

I miejsce: Wiktoria Biernat;

II miejsce: Joanna Bielak;

III miejsce: Karina Gozdecka.

Wyróżnienie: Hanna Litwin, Julia Pawluk,  Martyna Wojnar, Magdalena Strzałka.

Konkurs fotograficzny, kategoria dorośli:

I miejsce: Małgorzata Kukiełka;

II miejsce: Jerzy Strzałka;

III miejsce: Lubow Dyhun-Bielak.

Przygotowano również specjalną nagrodę dla szkół w Tereszpolu-Kukiełkach, w Tereszpolu-Zaorendzie i w Lipowcu za udział w projekcie. Były to koszulki z nadrukiem. Będą one wykorzystywane do  promocji szkoły, gminy oraz projektu.

Na ręce wójta gminy Tereszpol wpłynął list okolicznościowy od poseł Agaty Borowiec z gratulacjami. Realizacji projektu gratulował również prof. dr hab. Piotr Mazur.

Uroczystość swoim występem uświetniły: Hanna Brodziak, Ewelina Marczak, Julia Pawluk oraz Barbara Sarzyńska, uczennice Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie. Do występu przygotowała je Pani Dorota Dobosz.  

Na zakończenie każdy uczestnik uroczystości otrzymał drobny upominek.  

Projekt "BEZPIECZNA GMINA TERESZPOL" realizowany był w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Dofinansowany był ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.