- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Podsumowali miniony rok

Absolutorium to nic innego jak rozliczenie wójta z wykonania budżetu z roku poprzedniego i ocena końcowa za dany rok wyrażona przez radę o swoim wójcie. Działania gminy, jakie były podejmowane w minionym roku, obszernie przedstawił wójt gminy Goraj. – Dzięki wam wszystkim ten budżet mógł być zrealizowany – mówił Antoni Łukasik, podkreślając, że bez zaangażowania radnych, sołtysów, organizacji, a także pracowników urzędu ubiegłoroczny budżet nie mógłby być realizowany w takim kształcie. Wysokość dochodów w minionym roku wynosiła niemal 14 mln zł. Plan dochodów został wykonany w 99,5%. Wydatki kształtowały się w kwocie ponad 14 mln zł, stanowiąc 95,38% zakładanego planu. – Rożnica między dochodami a wydatkami wynosiła 500 tys. zł. Jednak pieniądze te wpłynęły na konto gminy początkiem roku bieżącego. Biorąc pod uwagę bilans, mieliśmy nadwyżkę w kwocie ponad 40 tys. zł, czyli pomimo realizacji tych różnych zadań jeszcze udało się nam zaoszczędzić. Dzięki temu udało się nam spłacić część długu, który na początku mojej kadencji wynosił prawie 2 mln zł – wyjaśniał wójt Łukasik, dodając, że na koniec roku realne zadłużenie gminy wyniosło 640 tys. zł. 

- Reklama -

W ubiegłym roku gmina Goraj na inwestycje wydała niemal 2,5 mln zł. – Główne wydatki były przeznaczone na drogi, bo niemal połowa tej kwoty była skierowana na remonty dróg. Z tego tytułu zostało wyremontowanych, przebudowanych 4 km dróg gminnych, tłuczniem został wysypany około 1 km dróg. Na tego typu inwestycje wydaliśmy 1 mln 300 tys. zł, w tym było 600 tys. zł pozyskanych z zewnątrz – mówił wójt Goraja, dodając, że dużym osiągnięciem minionego roku była przebudowa drogi powiatowej na długości 1 709 m wraz z chodnikami i niezbędną infrastrukturą. Oprócz inwestycji drogowych przebudowany został plac przed Zespołem Szkół w Goraju, została wyremontowana szatnia w szkole, docieplono ośrodek zdrowia. Były wykonywane też liczne, mniejsze inwestycje. – W większości zadania były realizowane w Goraju, ale nie było to celowe zamierzenie. Były takie możliwości, więc z nich korzystaliśmy, dlatego radni z Goraja powinni chylić czoła radnym z innych miejscowości. Chociaż trzeba pamiętać, że większość instytucji znajduje się w Goraju i tutaj mieszkańcy załatwiają swoje sprawy. Jest to dobro dla wszystkich mieszkańców – podkreślał włodarz. – Budżet to nie tylko zadania inwestycyjne, to również zadania promocyjne, zadania natury społecznej, to organizacja różnych imprez, spotkań, które miały miejsce w ciągu całego roku – dodawał, jednocześnie dziękując wszystkim zebranym za wykonaną pracę i zaangażowanie. 

Następnie przedstawiono wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi. Z wniosku komisji wynikało, że działalność wójta gminy uznano za prawidłową i gospodarną. Dalej przedstawiono projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu, po czym odczytano uchwałę o udzieleniu absolutoriom. Na sesji było obecnych 13 radnych. Wszyscy jednogłośnie i jednomyślnie przyznali absolutorium Antoniemu Łukasikowi.  

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.