- Reklama -

- Reklama -

Podsośnińska świetlica w remoncie

Remont świetlicy wiejskiej w Podsośninie w gminie Łukowa rozpoczął się pełną parą. Prace remontowe powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

Przedstawiciele samorządu województwa lubelskiego przekazali 12 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju fundusze na modernizację i doposażenie świetlic wiejskich. Jeden projekt przewiduje zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

Świetlice wiejskie to miejsca, w których społeczność może się integrować. Pełnią funkcję centrów kultury lokalnej, a także organizują czas wolny mieszkańcom. Służą nie tylko dzieci, ale także dorosłym.

Remont świetlicy w Łukowej składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap finansowany był z funduszy rady sołeckiej oraz rady gminy. Natomiast drugi będzie realizowany ze środków, pochodzących z grantu liczącego ponad 44 tysiące złotych, zaś resztę dofinansuje gmina Łukowa.

- Reklama -

W ramach projektu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska” otrzymała dotację w kwocie 262 908 złotych na zrealizowanie dziewięciu zadań.  Na remont świetlicy wiejskiej w Podsośninie, Stowarzyszenie Miłośników Gminy Łukowskiej otrzymało grant w wysokości  44 406 złotych.

-Modernizacja tej świetlicy obejmie m.in. wymianę instalacji elektrycznej, renowację tynków zewnętrznych, wymianę okien, parapetów, drzwi zewnętrznych, jak również wymianę płytek podłogowych – mówi Stanisław Kozyra, wójt gminy Łukowa.

Poprawa warunków lokalowych będzie dla lokalnej społecznością szansą na podejmowanie wielu istotnych i ciekawych przedsięwzięć. Lepsze warunki w świetlicach umożliwią organizację różnego rodzaju kursów, szkoleń, spotkań, zebrań czy konferencji. Wobec tego każda świetlica stanie się centrum kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym całej wsi.

J.P.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.