- Reklama -

Podatki w górę

Radni Rady Miejskiej w Tarnogrodzie zdecydowali, że podatki obowiązujące w roku bieżącym będą wyższe.

W gminie Tarnogród podatki poszły w górę. Podczas sesji, na której radni zdecydowali o podwyżce, burmistrz Paweł Dec poinformował, że wzrost podatków zostaje podniesiony o poziom inflacji zgodnie z wypracowanym przez Radę stanowiskiem w 2017 r.

Wówczas rada wyprawowała stanowisko, że lepiej podnosić podatki o poziom inflacji niż co pewnie czas o 15-20%, wówczas każdy to odczuwa. Jeśli gmina ma niskie podatki ma niską subwencję. Podatki mamy na średnim poziomie – mówił burmistrz.

- Reklama -

Dodaje, że podwyżka po kilka złotych dla rodziny. Obecnie podatki planowane są na średnim poziomie wzrostu o 3%. Z tego tytułu wpływ środków do gminy  będzie na poziomie 60 tys. zł. Również o 3% wyższe są podatki od środków transportowych.  Wynika to ze stopy inflacji od cen obowiązujących w roku ubiegłym.

W 2020 roku w gminie Tarnogród obowiązują następujące  stawki podatkowe od nieruchomości.1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 mkw. powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 mkw. powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,15 zł od 1 mkw. powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,51 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,89 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,08 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej;

3. od budowli:

a) związanych z procesem poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1% ich wartości,

b) pozostałych budowli – 2% ich wartości.

 

 

- Reklama -

1 komentarz
  1. Jan mówi

    Podatek rolny podniesiony najwięcej. Prawie o 11%. Dużo! A owoce i warzywa za grosze!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.