- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Podatki mogą pójść w górę

Być może mieszkańców Biłgoraja czekają podwyżki podatków. Wiążące decyzje zapadną w najbliższą środę podczas sesji Rady Miasta Biłgoraja.

Obecnie na terenie miasta Biłgoraja obowiązują stawki podatkowe podatku od nieruchomości w wysokości niezmiennej od 2013 r. Już kilka miesięcy temu skarbnik Roman Żuk zaznaczał, że będzie rekomendował burmistrzowi zmianę stawek. – Będę rekomendował burmistrzowi miasta, aby przedłożyć pod obrady Rady Miasta nowe, zwiększone stawki podatkowe. Od 2013 roku nie zmienialiśmy stawek. Weźmy pod uwagę chociażby poziom inflacji – mówił podczas jednej z sesji Rady Miasta Biłgoraja skarbnik Roman Żuk.  

W środę 1 grudnia radni miejscy debatować będą nad zmianami podatków. Jeśli uchwała zostałaby podjęta od stycznia stawki kształtowałyby się na następującym poziomie:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 mkw. powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych – 4,00 zł od 1 ha powierzchni,
c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1 mkw. powierzchni,
d) pozostałych – 0,43 zł od 1 mkw. powierzchni,
e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0,50 zł od 1 mkw. powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie handlu na powierzchni powyżej 400 m2 (od jednego budynku) – 25,00 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,00 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,00 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym budynków gospodarczych i garaży – 6,30 zł od 1 mkw. powierzchni
użytkowej, z wyjątkiem domków letniskowych – 5,00 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

g) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizację pożytku publicznego – 4,20 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości.

Tabela przedstawia skutki finansowe zmian:

- Reklama -

– W chwili obecnej na terenie miasta Biłgoraja stawki podatku od nieruchomości obowiązują w niezmiennej wysokości od 2013 r. W związku z koniecznością urealnienia i zwiększania dochodów bieżących budżetu przedkładamy projekt zmian stawek podatkowych w podatku od nieruchomości z wnioskiem o jego podjęcie – argumentuje zmiany podatków skarbnik.

Pieniądze
Pieniądze

 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.