- Reklama -

Podatki bez zmian

Radni Rady Miejskiej w Tarnogrodzie zdecydowali, że podatki obowiązujące w roku 2021 roku będą na poziomie obecnego. Oznacza to, że podwyżek nie będzie.

Założenia stawek podatkowych przedstawił podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tarnogrodzie burmistrz Paweł Dec. – Nikt z nas nie lubi uchwał podatkowych. Dotychczas podnosiliśmy podatki o 3% w każdym roku. Była to kwota inflacji. Robiliśmy to dlatego, aby później nie było drastycznej podwyżki. W tym zdecydowaliśmy, że podatki pozostaną takie jak w roku 2020 – tłumaczył burmistrz.

W 2021 roku w gminie Tarnogród obowiązują następujące stawki podatkowe od nieruchomości.

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 mkw. powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 mkw. powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,15 zł od 1 mkw. powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

- Reklama -

a) mieszkalnych – 0,51 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,89 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,08 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej;

3. od budowli:

a) związanych z procesem poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1% ich wartości,

b) pozostałych budowli – 2% ich wartości.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.