- Reklama -

Po pomniku przyszła kolej na szkołę

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju stracił patrona – Józefa Dechnika. Wojewoda lubelski wydał zarządzenie w którym uchyla imię nadane szkole.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, zarządzenie zastępcze w sprawie uchylenia nadania imienia Zespołowi Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Stanowisko wojewody ma związek z faktem, iż 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

W niniejszej sprawie Rada Powiatu w Biłgoraju nie wykonała ustawowego obowiązku i nie dokonała zmiany nazwy „Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju”. Stanowisko w tej sprawie wydał Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie. Patronat Józefa Dechnika nadano szkole w okresie PRL, dokładnie w czerwcu 1985 r. Do dziś na stronie internetowej placówki można przeczytać uzasadnienie tego wyboru – Józef Dechnik był „wybitnym działaczem naszego miasta”. Nie można zapominać, że był on również wysokim rangą działaczem komunistycznym. Piastował wiele funkcji partyjnych. Kierownictwo partii komunistycznej w Polsce musiało podporządkowywać działania imperialnym planom władz Związku Sowieckiego.Ten brak suwerenności doprowadził do powstania na ziemiach polskich totalitarnego, komunistycznego systemu władzy, który funkcjonował pod sowiecką ochroną wbrew suwerennym prawom Rzeczypospolitej Polskiej. Cechami PRL była likwidacja gospodarki wolnorynkowej oraz pozbawianie swobód obywatelskich i praw człowieka, a także liczne zbrodnie (w tym mordy sądowe) popełniane pod osłoną instytucji państwowych PRL.

W zakładce „Patron szkoły” na stronie internetowej wspomnianej placówki oświatowej można odnaleźć następujące określenia Józefa Dechnika: „był wielkim komunistą” oraz „budowniczym Polski Ludowej”. Określenia te można uznać za podsumowanie kariery Józefa Dechnika jako działacza aparatu państwa komunistycznego. W cytowanym biogramie zawarto również informacje, że dla Józefa Dechnika „najważniejsza była Polska i dobro drugiego człowieka”. Należy w tym miejscu postawić kilka pytań. Czy zaangażowanie w działalność partii komunistycznej prowadziło do wzmocnienia suwerenności Polski? Czy społeczeństwo mogło w sposób wolny wyznawać i praktykować wiarę? Czy obywatele Polski mogli tworzyć wspólnotę opartą na wolności słowa? Czy sytuacja bytowa ogółu społeczeństwa była wystarczająca? Polska nie była państwem suwerennym. Legalny Rząd Rzeczypospolitej przebywający w Londynie z inspiracji Stalina został poprzez działaczy partii komunistycznych pozbawiony realnego wpływu na los państwa i Polaków.

Na uwagę zasługuje fakt, że Józef Dechnik już w latach trzydziestych ubiegłego wieku był członkiem Komunistycznej Partii Polski. Za swoją działalność był wówczas dwukrotnie aresztowany i skazany przez Sąd Okręgowy w Zamościu na 4 lata więzienia.

Na stronie internetowej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju można odnaleźć informację, że Józef Dechnik został wybrany na patrona szkoły, ponieważ jest osobą zasłużoną dla rozwoju miasta Biłgoraj. Jednakże przy wyrażaniu tej opinii trzeba pamiętać o tym, że wiele inicjatyw związanych z miastem mogło powieść się właśnie dzięki temu, że Józef Dechnik był wpływowym działaczem Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Można przypuszczać, że dzięki posiadanym w partii wpływom zdecydowanie łatwiej było mu oddziaływać na rzecz Biłgoraja.

Jak twierdzi wojewoda, poza aspektami prawnymi, że w wolnej Polsce placówka oświatowa, która powinna krzewić postawy patriotyczne wśród młodych pokoleń, nie powinna mieć za patrona działacza partii komunistycznej. Patroni placówek oświatowych powinni być wzorem dla młodych pokoleń, a ich życie powinno inspirować do organizowania wielu akcji edukacyjnych i wychowawczych w czasie trwania nauki. Nazwa upamiętniając funkcyjnego działacza partii komunistycznej nawiązuje do ideologii komunizmu a tym samym akceptuje honorowanie tej postaci nie biorąc pod uwagę negatywnych skutków, do których doprowadziła ta ideologia.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.