- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Planują remont GOK-u

- Reklama -

O tym, że przygotowywana jest kompleksowa dokumentacja na remont GOK-u mówił wójt gminy Antoni Łukasik. Włodarz zaznaczył, że termin składania wniosków mija 29 lipca, a obecnie w gminie trwają ostatnie prace projektowe. – Orientacyjny koszt całego przedsięwzięcia do ukończenia, z wyposażeniem, ze wszystkim to jest 1 mln 400 tys. zł. Dofinansowanie tego zdania to 85% kosztów. Nasz udział to około 200 tys. zł, gdyby wniosek przeszedł do realizacji. Mam nadzieję, że ten wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony. Czynimy wszelakie czynności, aby wszystko było jak najlepiej – przedstawiał Łukasik.  

W międzyczasie na stronie gorajskiego urzędu pojawiło się ogłoszenie o konkursie na wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu pt. „Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno-kulturalnej” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

urząd MArszałkowski projekt

Jak czytamy, projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy gminą Goraj (Liderem projektu) oraz partnerem/partnerami (maksymalnie 3) spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.