- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Pierwsze spotkanie konsultacyjne – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2

- Reklama -

Miasto Biłgoraj w dniu 26 października uchwałą Rady Miasta przystąpiło do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-2022, którego celem jest ożywienie zdegradowanych obszarów w mieście Biłgoraj. Opracowanie dokumentu jest niezbędne ze względu na zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze obszaru oraz będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Jednym z istotnych etapów procesu rewitalizacji miasta Biłgoraj są konsultacje społeczne, dzięki którym zebrane informacje, opinie i uwagi pozwolą na wyznaczenie obszarów objętych rewitalizacją i identyfikację przedsięwzięć do realizacji. Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się 22 listopada 2016 r. o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraj. Pierwsza część spotkania będzie obejmowała prezentację miasta Biłgoraj w formie liczb, map i diagramów. Druga cześć to warsztaty, na których zostaną zidentyfikowane główne problemy, potrzeby oraz wizja rozwoju Miasta Biłgoraj (z wykorzystaniem metody World Cafe – metoda służąca uporządkowaniu dyskusji – wymiany informacji i pomysłów oraz określenia potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron (ale nie znalezienia konkretnych rozwiązań). Polega ona na jednoczesnej rozmowie o kilku aspektach danej kwestii (przypisanych do osobnych stolików) przez uczestników podzielonych na grupy; przez zmiany stolików, uczestnicy mogą omówić wszystkie tematy). Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Program konsultacji:16.00-16.10 Otwarcie spotkania i powitanie uczestników 16.10-16.20 Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 16.20-16.30 Biłgoraj w liczbach – diagramy i mapy16.30-17.30 World Cafe (warsztatowa metoda wypracowania pomysłów i rozwiązań) – identyfikacja problemów, potrzeb oraz wizji rozwoju miasta Biłgoraj.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.