- Reklama -

Pierwsze osoby przeciwko COVID-19 zaszczepione w biłgorajskim szpitalu

Do końca dzisiejszego dnia planowane jest zaszczepienie około 40 osób. Jest to personel medyczny biłgorajskiego szpitala: pielęgniarki, lekarze, ratownicy, pracownicy laboratorium, technicy radiologiczni, czyli ci, którzy mają bezpośredni kontakt z chorymi na COVID-19. Do jutra zaszczepionych zostanie łącznie 75 osób.

W tej chwili szczepiony jest personel medyczny ze szpitala, dostaliśmy dziś 75 dawek, więc wystarczy to na pierwszą turę szczepienia. Przewiduję, że dziś zaszczepimy 40 osób, natomiast reszta dawek szczepionki pójdzie jutro – mówi Tomasz Kwiatkowski, dyrektor ARION Szpitale sp. z o.o. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju. Kolejna tura 75 szczepionek przyjedzie po nowym roku, więc też będziemy szczepili, następnie zechcemy nawiązać współpracę z POZ-ami, aby wsparli nas w tych działaniach, być może trzeba będzie zorganizować mobilne zespoły, które będą jeździły do zakładów pracy czy do instytucji, w których będzie można to zrobić. Planujemy wtedy uruchomić tury w ilości 150 szczepionek. Na wykorzystanie jednej tury szczepionki są 4 dni – wyjaśnia w rozmowie z NOWą Gazetą Biłgorajską dyrektor Kwiatkowski

Warunki przechowywania szczepionki przeciw COVID-19 wzbudzają wiele kontrowersji wśród obywateli, wątpliwości te rozwiewa dyrektor biłgorajskiej placówki: – Szczepionka przyjeżdża w opakowaniach zbiorczych, w których zachowana jest temperatura (-70 C ) i one są dzielone do hurtowni w niższej temperaturze i przez 5 dni mogą być przechowywane w temperaturze -2 do 8 stopni. Wynika to z charakterystyki produktu leczniczego, takie są zalecenia producenta i musimy się do tego stosować. Oczywiście szczepionki mają czujnik, który mierzy stale temperaturę, aby nie było przekroczenia, aby nie utraciła swoich właściwości.

Kto kolejny?

Następnie zaszczepieni zostaną pozostali pracownicy biłgorajskiej placówki, ci, którzy się zdeklarowali oraz osoby powiązane ze szpitalem, te, które uczestniczą w procesie leczenia i reprezentują podmioty zewnętrzne. Takich osób na ten moment jest około 340. Są to osoby zgłoszone z POZ-ów, sanepidu i aptek. Następni w kolejności są strażacy, policjanci i pozostałe instytucje.

Planowane mobilne punkty szczepień 

Z pewnością ułatwią one przeprowadzanie szczepień w powiecie biłgorajskim i nie tylko. Taki zespół medyczny będzie składał się z lekarza, który zakwalifikuje, pielęgniarki i asystenta medycznego, który wprowadzi dane do systemu. Mobilny punkt szczepień, t.j. samochód pogotowia ratunkowego, wyposażony będzie w zestaw przeciwwstrząsowy oraz wszelkie rzeczy, które są konieczne do prawidłowego zaszczepiania.

- Reklama -

Dyrektor biłgorajskiego szpitala zaprzecza pogłoskom o szczepieniach wykonywanych przez wojsko (WOT). Obecnie ośmiu oddelegowanych żołnierzy pracuje w placówce przy pobieraniu wymazów. – Po nowym roku szykuje się akcja pobierania wymazów u nauczycieli, w którą zostanie zaangażowane wojsko. Akcja ta związana będzie z odmrożeniem klas 1-3 w szkołach podstawowych, dlatego przebadany zostanie cały personel związany z edukacją i jej obsługą – wyjaśnia dyrektor Kwiatkowski. 

W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 ARION Szpitale sp. z o.o. w upadłości Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju został wyznaczony jako „szpital węzłowy”. Innymi słowy, szpital znalazł się na liście 32 placówek z terenu województwa lubelskiego, które będą szczepić przeciw koronawirusowi. „Szpitale węzłowe” zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. W związku z wyznaczeniem ARION Szpitale sp. z o.o. w upadłości Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju jako „szpitala węzłowego”, tzn. podmiotu, w którym będą wykonywane szczepienia personelu oraz szczepienia personelu innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek, podmioty zainteresowane zaszczepieniem swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń na adres e-mailowy: szczepienia.covid@arion-szpitale.pl

Do 14 stycznia 2021 r. do godz. 9.00 przyjmowane są zgłoszenia personelu sektora ochrony zdrowia przez „szpitale węzłowe”. 

Więcej szczegółów oraz bezpośredni link do zgłaszania pracowników tutaj: 

Szczepienie personelu medycznego.    Formularz zgłoszeniowy
Druk Zgoda na przetwarzanie danych z WIM

 

Red. 

- Reklama -

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.