Michałek Żak

- Reklama -

Pierwsze Forum Polsko-Ukraińskie

Switlana Bordun, Galina Zinchenko, Marta Rybojchuk, Vitaliy Hamanyuk i Oleg Stelmach byli gośćmi Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w ramach roboczej wizyty i nawiązania partnerstwa lokalnego pomiędzy Biłgorajem a ukraińskim miastem Czerwonograd. To już kolejna wizyta ukraińskich partnerów w Biłgoraju. Realizacja wizyty studyjnej i organizacja forum była możliwa dzięki wsparciu ze środków projektu ARF Global Challenges Local Solutions, współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie. 

Głównym celem forum była prezentacja wspólnych doświadczeń i dobrych praktyk w ramach projektów "Działaj Lokalnie" i Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Podczas spotkania o swoich doświadczeniach w realizacji projektów i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i samorządem lokalnym mówiła prezes Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj. Opowiadała ona gościom z Ukrainy o pomyśle przebudowy parku Solidarności znajdującego się obok siedziby Fundacji, a następnie o etapach realizacji projektu S.O.W.A.

- Reklama -

Głos zabrała także Gabriela Figura, która opowiadała o swoich doświadczeniach w realizacji debaty oksfordzkiej. O budowie minisiłowni Sitarska mówiła Halina Maciocha, a o projekcie "Pociąg do czytania" opowiadała Zofia Nizio. 

Goście z Ukrainy z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji swoich polskich partnerów. Ich fundacja "Rozwój Czerwonogradu" działa dopiero od dwóch lat, ale także ma na swoim koncie pierwsze sukcesy. Wspólnymi siłami i przy wsparciu środków zewnętrznych udało się zorganizować cykl koncertów muzyki klasycznej w dawnym pałacu Potockich. Jest także kilka pomysłów dotyczących współpracy organizacji, szkół i dzieci, młodzieży i ich rodziców. Wizyta w Biłgoraju i zdobyte podczas forum doświadczenia pomogą mieszkańcom Czerwonogradu w realizacji podobnych przedsięwzięć na Ukrainie. Pozytywnie efekty wizyty oceniali także przedstawicie samorządu lokalnego, w tym wiceburmistrz miasta Czerwonograd Vitaliy Hamanyuk oraz radny Rady Miasta Oleg Stelmach. – Dla naszego miasta rozwój współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi jest bardzo ważny – mówił podczas spotkania wiceburmistrz Czerwonogradu Vitaliy Hamanyuk. To młode, 70-tysięczne, górnicze miasto ma za sobą dopiero 60 lat historii. Pomimo tego w mieszkańcach tkwi duży potencjał, który władze miasta chciałyby rozwijać. Wspólnie z organizacją działającą na rzecz osób niepełnosprawnych udało się zrealizować duży projekt dotyczący termomodernizacji obiektów, w którym stowarzyszenie ma swoją siedzibę. Takie inicjatywy władze Czerwonogradu chciałyby kontynuować w przyszłości. 

Na zakończenie wizyty goście z Ukrainy odbyli krótki spacer po Biłgoraju i zwiedzili Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych i przestrzeń S.O.W.A. Była to także okazja do wspólnego zdjęcia koło fontanny z łabędziem, symbolem Biłgoraja.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.