- Reklama -

Pieniądze za wyniki w nauce

Są pieniądze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się na terenie powiatu biłgorajskiego oraz gminy Zwierzyniec. Aby je otrzymać, należy spełnić dwa kryteria.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza XX KONKURS STYPENDIALNY dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się na terenie powiatu biłgorajskiego oraz gminy Zwierzyniec.

- Reklama -

Celem programu jest pomoc w kształceniu aktywnej i uzdolnionej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i pochodzącej z obszaru działania Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Wsparcie jest skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mających szczególne osiągnięcia w nauce oraz udzielających się społecznie na rzecz mieszkańców i rozwoju Biłgorajszczyzny.

 

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają dwa warunki:

1. uzyskali średnią ocen co najmniej 4,3 na ostatnim świadectwie szkolnym,

2. mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w nauce, są finalistami olimpiady przedmiotowej oraz aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

Wartość stypendium wynosi 1500 zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy po 150 zł miesięcznie. O stypendia nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały stypendia Prezesa Rady Ministrów i Burmistrza Biłgoraja na rok szkolny 2019/2010. Aby złożyć wniosek, należy wypełnić go i wysłać wyłącznie za pomocą generatora wniosków. Nie trzeba drukować i dostarczać do biura Fundacji, wszystko odbywa się w formie elektronicznej! Należy to jednak zrobić przed 30 września 2019 r.

Wsparcia finansowego dla Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej udzielili darczyńcy indywidualni oraz firmy AMBRA S.A. i Model Opakowania Sp. z o.o.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.