- Reklama -

Pieniądze na sport podzielone

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Księżpol.

Konkurs miał na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej realizowanych na rzecz poprawy warunków do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Księżpol. Gmina Księżpol udzieliła dotacji na dofinansowanie tych zadań.

Pierwsze zadanie dotyczyło prowadzenia w 2019 roku zajęć sportowych dla młodzieży z terenu gminy Księżpol w formie piłkarskiego klubu, prowadzącego sekcję piłki nożnej na obiektach sportowych zlokalizowanych w miejscowości Księżpol. Na zadanie to przeznaczono 40 tysięcy złotych.
Drugie zadanie to prowadzenie w 2019 roku zajęć sportowych dla młodzieży z terenu gminy Księżpol w formie klubu piłkarskiego, prowadzącego sekcje piłki nożnej na obiektach sportowych zlokalizowanych w miejscowości Majdan Stary. Tutaj samorząd przeznaczył dotację w wysokości 51 tysięcy złotych, czyli więcej o 10 tysięcy złotych niż w poprzednim roku.

- Reklama -

„Prowadzenie w okresie 2019 roku zajęć sportowych dla młodzieży z terenu gminy Księżpol w formie klubu piłkarskiego, prowadzącego sekcje piłki nożnej na obiektach sportowych zlokalizowanych w miejscowości Korchów Pierwszy” to nazwa kolejnego zadania, na które w samorząd zaplanował 41 tysięcy złotych.
Na prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży z terenu gminy Księżpol w formie klubu piłkarskiego, prowadzącego sekcje piłki nożnej na obiektach sportowych zlokalizowanych w miejscowości Rakówka zaplanowano kwotę 20 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku na zajęcia piłkarskie w Rakówce nie przeznaczono żadnych środków. Warunkiem udzielenia dotacji jest zorganizowanie drużyny piłkarskiej i udział w rozgrywkach klasy „B” od rundy wiosennej 2019 r. W przypadku niespełnienia tych warunków oferent otrzyma dotację w wysokości 8 tysięcy złotych zł na zakup podstawowego wyposażenia do prowadzenia sekcji piłki nożnej, a pozostała dotacja zostanie udzielona po spełnieniu warunków.
Kolejnym, piątym zadaniem było prowadzenie w 2019 r. sekcji kajakarskiej i kajak polo w formie Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej z terenu gminy Księżpol. Na ten cel samorząd przeznaczył 7000 zł.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.