- Reklama -

- Reklama -

Pieniądze na sołeckie pomysły

Jak co roku mieszkańcy gminy Biłgoraj zdecydowali, na jakie inwestycje przeznaczyć środki funduszu sołeckiego. Będą remonty dróg, modernizacje remiz oraz doposażenia placów zabaw i boisk.

We wrześniu minionego roku mieszkańcy 28 sołectw gminy Biłgoraj zdecydowali, na co przeznaczą pieniądze z tzw. funduszu sołeckiego na rok 2019.  O tym, na co przeznaczyć pieniądze „sołeckie” decydują tylko i wyłącznie sami obywatele.

Mieszkańcy Andrzejówki postanowili przeznaczyć 16 tys. 471 zł na zakup kostki brukowej.

Mieszkańcy Brodziaków uznali, że 5 tys.zł przeznaczą na poprawę przejezdności drogi gminnej. 8 tys. 538 zł trafi na zakup nieruchomości pod plac zabaw, a 1 tys. zł na zakup materiałów do remontu garażu OSP.

Sołectwo Bukowa 7 tys. zł przeznaczy na doposażenie miejscowej szkoły. Na poprawę przejezdności dróg gminnych na terenie sołectwa trafi blisko 16 tys. zł.Wykonanie monitoringu budynku remizy OSP kosztowało będzie 10 tys. zł.

Natomiast sołectwo Ciosmy fundusz rozdysponowało aż na cztery zadania. Na utrzymanie boiska wiejskiego przeznaczona zostanie kwota 1 tys. zł, na doposażenie szkoły – 6 tys. zł, na utrzymanie „Żurawinowego Szlaku” – 10 tys. 714 zł, na wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego boiska wiejskiego – 5 tys. zł.

Dąbrowica ponad 40 tys. zł przeznaczy na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej przy II linii zabudowy.

Sołectwo Dereźnia Solska kwotę ponad 40 tys. zł przeznaczy na cztery zadania: doposażenie jednostki OSP w sprzęt – 10 tys. zł; zakup sprzętu sportowego – 15 tys. zł; uzupełnienie strojów ludowych – 5 tys. zł; zagospodarowanie placu za boiskiem – 10 tys. zł.

Mieszkańcy Dereźni Zagrody zdecydowali, że 29 tys. 560 zł przeznaczą na budowę drogi gminnej za szkołą.

Kwotę ponad 16 tys. zł mieszkańcy Dyl przeznaczą na budowę chodnika w miejscowości.

Sołectwo Gromada za ponad 40 tys. zł zakupi działki przy boisku wiejskim.

Sołectwo Hedwiżyn za 7 tys. zł doposaży szkolę w Hedwiżynie. Na zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Hedwiżynie trafi 17 tys. 600 zł, a 10 tys. zł trafi na poprawę przejezdności dróg na terenie sołectwa.

Sołectwo Ignatówka za kwotę ponad 17 tys. 675 zł zrealizuje cztery zadania: zakup kostki i obrzeży na drogę gminną – 11 tys. 200 zł; utrzymanie porządku na terenie sołectwa – 736 zł; wykonanie dokumentacji na przedłużenie oświetlenia ulicznego w kierunku Żelebska  – 2 tys. zł; doposażenie szkoły w Hedwiżynie – 1 tys. zł.

Mieszkańcy sołectwa Kajetanówka zdecydowali, że 2 tys zł przeznaczą na organizację „Dnia Kajetana” – prezentacja dorobku kulturalno-sportowo-kulinarnego wsi, a 7 tys. 800 zł wykonają projekt drogi gminnej, 862 zł na utrzymanie porządku przy wiejskim placu zabaw, a blisko 1 tys. zł na zakup kosiarki

Sołectwo Korczów, całą kwotę – 31 tys.494 zł – przeznaczy na poprawę przejezdności dróg gminnych.

Mieszkańcy Korytkowa Dużego ponad 17 tys. 600 zł przeznaczą na doposażenie szkoły w Korytkowie Dużym, zakup materiałów na zagospodarowanie placu gminnego oraz doposażenie remizo-świetlicy pochłonie 15 tys. zł, a 15 tys. zł na doposażenie OSP.

Majdan Gromadzki zaponad 26 tys. zł doposaży świetlicę wiejską.

Sołectwo Nadrzecze pieniądze funduszu – 18 tys. zł – przeznaczy zakup kostki brukowej na chodnik.

Nowy Bidaczów za 2 tys. 417 zł wykona monitoring przy Szkole w Starym Bidaczowie, a za 12 tys. zł kupi obrzeża chodnikowe.

Mieszkańcy sołectwa Okrągłe decydowali że otrzymane pieniądze rozdysponują na cztery zadania: uzupełnienie strojów ludowych – 2 tys. zł; doposażenie szkoły w Korczowie – 2 tys. zł; zakup obrzeży i krawężników na budowę chodnika – 20 tys. zł 565 zł.

Rapy Dylańskie za pieniądze z funduszu sołeckiego wykonają drogę gminną – 12 243 zł.

Mieszkańcy sołectwa Ruda Solska zdecydowali, że ponad 25 tys. 815 zł z funduszu sołeckiego przeznaczą na cztery zadania: odnowienie rowu przy drodze gminnej – 6 tys. zł; wykonanie projektu chodnika na odcinku Wola Dereźniańska – Ruda Zagrody – 8 tys. zł; wykonanie ogrodzenia przy Szkole w Woli Dereźniańskiej – 1 800 zł; remont remizo-świetlicy  – 10 tys. zł.

Smólsko Duże ponad 22 tys. zł przeznaczy za remont i doposażenie miejscowej szkoły, a 5 tys. zł na naprawę ogrodzenie szkoły.

Smólsko Małe za kwotę 15 tys. 666 zł zakupi kostkę brukową na zakup chodnika.

Mieszkańcy Soli Drugiej pieniądze z funduszu soleckiego przeznaczą na trzy zadania. Za 273 zł dofinansowane zostaną „Solskie Spotkania” – prezentacja dorobku kulturalno-obrzędowego i kulinarnego w Soli, za 20 tys. zł doposażony zostanie plac zabaw przy Rozdrożu. Również 20 tys. zł zostanie przeznaczone na doposażenie placu zabaw przy szkole.

Fundusz sołecki Soli Pierwszej rozdysponowany zostanie na doposażenie placu zabaw przy szkole (10tys. zł), urządzenie placu zabaw na Wykle (10 tys. zł), dofinansowanie „Solskich Spotkań” – prezentacji dorobku kulturalno-obrzędowego i kulinarnego w Soli (10 tys. zł), poprawę przejezdności dróg gminnych (10 tys. 200 zł).

Mieszkańcy Starego Bidaczowa za kwotę 3 tys. 143 zł wykonają monitoring budynku szkoły i remizo-świetlicy, a za 18 tys. zł doposażą i wyremontują budynek remizo-świetlicy.

Sołectwo Wola Dereźniańska środki funduszu rozdysponuje na zakup kostki brukowej na chodnik – 23 tys. 439 zł.

Sołectwo Wola Duża 10 tys. zł przeznaczy na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w kierunku nr 8-50 i 39-43 oraz na budowę oświetlenia ulicznego odcinka od 48-50 (15 tys. 614 zł).

Sołectwo Wolaniny na zakup kostki brukowej o obrzeży na wykonanie chodnika przeznaczy 9 tys. 222 zł.

 

- Reklama -

2 Komentarze
  1. Boguś m3 mówi

    Chodnik Wola – Ruda Zagrody to dobry pomysł , chodzi o bezpieczeństwo .Ale hajs na płot podstawówki ? Czyj to pomysł sprzątaczki ????

  2. Jantek mówi

    Jak zwykle większość sołectw jakoś mądrze wydaje swoje pieniądze na drogi na chodniki , boiska szkolne A w Dereźnia solskiej znowu na pierdoły pójdzie, trochę dla strażaków, trochę dla orionu, trochę dla zespołu śpiewaków roztrfonią kasę zamiast zrobić utwardzenie drogi na okrągłe żeby skrót był do miasta….ehh

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.