- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Pieniądze na sołeckie pomysły

Jak co roku mieszkańcy gminy Turobin zdecydowali, na jakie inwestycje przeznaczą środki funduszu sołeckiego. Będą remonty dróg, modernizacje remiz oraz doposażenia placów zabaw i boisk.

- Reklama -

Remonty dróg, modernizacje remiz oraz doposażenia placów zabaw i boisk. Na to najczęściej mieszkańcy przeznaczają otrzymane środki. Z założenia środki funduszu mają służyć poprawie bytu mieszkańców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości mieszkańców w danym sołectwie. O tym, na co przeznaczyć pieniądze „sołeckie” decydują tylko i wyłącznie sami obywatele na zebraniach wiejskich.

– W ramach funduszu sołeckiego wykonaliśmy wiele potrzebnych zadań w poszczególnych miejscowościach. Do niektórych inwestycji dołożyliśmy kolejne środki z budżetu gminy Turobin żeby wykonać więcej – mówi wójt gminy Turobin, Andrzej Kozina. 

 

Przedstawiamy wykaz inwestycji zrealizowanych z funduszu sołeckiego w gminie Turobin w 2020 roku. 

Sołectwo Żurawie  przeznaczyło środki funduszu na naprawę i utwardzenie tłuczniem dróg dojazdowych do pól. Wydało na to kwotę 17 892,28 zł.

Mieszkańcy sołectwa Żabno Kolonia zdecydowali, że otrzymane środki w kwocie 11 941,77 zł przeznaczą na  remont dróg – wykonanie nawierzchni asfaltowej.

W sołectwie Żabno wybudowano wiatę i grill. Przeznaczono na to 6000 tys. Dodatkowo ze środków funduszu sołeckiego zakupiono paliwo do kosy spalinowej (1000 zł), zakupiono tłuczeń (10 000 zł), zakupiono materiały na wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy (7473,06 zł).

Sołectwo Załawcze otrzymane środki spożytkowało na trzy zadania: zakup tłucznia – 15 732,16 zł; zakup środków chemicznych do oprysku drogi gminnej – 200 zł, modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych – 12 032,16 zł.

Mieszkańcy sołectwa Zagroble za kwotę 13 653,56 zł zakupili płyty jumbo.

Sołectwo Zabłocie dokonało wymiany odwodnienia i ułożenia kostki wokół remizy OSP. Koszt inwestycji to 10 474,52 zł.

Mieszkańcy sołectwa Wólka Czernięcińska zdecydowali, że za otrzymane środki zrealizują dwa zadania: zakup tłucznia – 14 509,46 zł oraz zakup płyt jumbo – 10 509,46 zł.

Mieszkańcy sołectwa Turobin środkami z funduszu sołeckiego dofinansowali duże zadanie.  Za kwotę 40 756,90 zł położono asfalt na ul. Wałowej. Dofinansowanie z budżetu gminy Turobin na modernizację ul. Wałowej, ul. Poprzecznej oraz ul. Berka Joselewicza w Turobinie wyniosło 110 500,43 zł.

Na cztery zadania sołectwo Tokary przeznaczyło otrzymane środki. 3000 zł zostały przeznaczone na nabycie nieruchomości (działki). Taka sama kwota została przeznaczona na  utrzymanie ładu i porządku we wsi. 2 500 zł kosztowało wyposażenie świetlicy wiejskiej. Natomiast zakup materiałów i wyposażenie placu zabaw dla dzieci pochłonął 12 856,62 zł.

Sołectwo Tarnawa Mała zakupiło tłuczeń (16 384,27 zł) oraz materiały do remontu świetlicy (5800 zł). Za kwotę 984,27 zł wynajęto sprzęt do rozwożenia tłucznia.

- Reklama -

Mieszkańcy sołectwa Tarnawa Kolonia środki przeznaczyli na trzy zadania. Są to: zakup tłucznia – 6000 zł; zakup środków chemicznych na pryskanie przy drogach gminnych – 3500 zł; zakup kosy spalinowej – 2769 zł.

Tarnawie Dużej za kwotę 7000 zł wykonano zadaszenia nad trojgiem drzwi w strażnicy OSP. Zakupiono 10 kompletów strojów ludowych za kwotę 10 000 zł. Natomiast za 3296,90 zł wykonano trzy kurtyny wewnątrz świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Rokitów otrzymane środki przeznaczyło na cztery zadania. Pierwszym był zakup i wymiana drzwi do świetlicy (2910 zł),  kolejnym zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (590 zł) oraz zakup tłucznia (3000 zł). Na modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych przeznaczano 11 555,31 zł.  Dofinansowanie z funduszy gminy Turobin wyniosło 181 598,53 zł.

Sołectwo Przedmieście Szczebrzeszyńskie zakupiło tłuczeń na kwotę 2000 zł. Na remont  drogi gminnej przeznaczyło 3000 zł, a na ułożenie chodnika 16 030,56 zł.

W sołectwie Olszanka za kwotę 10 000 zł zakupiono materiały w celu zagospodarowania terenu działki gminnej. Natomiast 4917,03 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza do działki, na której ma być budowana świetlica.

Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś za kwotę 13 588,06, zł wykonali asfalt oraz zakupili podsypkę pod płyty. Remont posadzki w świetlicy pochłonął 3000 zł.

W Hucie Turobińskiej dokonano wymiany  instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej za kwotę 18 625,90 zł.

W sołectwie Guzówka Kolonia utwardzono drogi gminne masą bitumiczną za kwotę 21 886,46 zł.

Sołectwo Gródki Pierwsze środki przeznaczyło na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej (19 196,50 zł).

Mieszkańcy Gródek Drugich zdecydowali, że za otrzymane środki wykonają nawierzchnię bitumiczną na drodze gminnej. Wartość zadania to kwota 16 425,03 zł.

W sołectwie Gaj Czernięciński utwardzono asfaltem drogę gminną. Koszt zadania wyniósł 11 860,26 zł.

Mieszkańcy Elizówki zdecydowali, że za otrzymane środki w kwocie 12 390,10 zł zakupią tłuczeń w celu utwardzenia dróg gminnych.

Sołectwo Czernięcin Poduchowny na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej przeznaczyło 19 000 zł, a na doposażenie świetlicy wiejskiej 685,58 zł. Dofinansowanie z funduszy gminy Turobin wyniosło 54 338,94 zł.

Mieszkańcy sołectwa Czernięcin Główny otrzymane środki w wysokości 33 135,36 zł przeznaczyli na zakup materiałów i pokrycie dachu oraz wzmocnienie (wykonanie wieńca na strażnicy OSP). Dofinansowanie ze środków gminy Turobin wyniosło 120 000 zł.

W sołectwach Gaj Czernięciński, Nowa Wieś, Gródki Pierwsze, Gródki Drugie inwestycje zostały wykonane, jednak jeszcze nieodebrane.  

 

- Reklama -

1 komentarz
  1. Janek mówi

    Redaktorze prosimy także o pozostałe gminny, chyba że boją, się o transparentność przekazywanych środków na sołectwa…

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.