- Reklama -

- Reklama -

Pieniądze na sołeckie pomysły

Jak co roku mieszkańcy gminy Biłgoraj zdecydowali, na jakie inwestycje przeznaczą środki funduszu sołeckiego. Będą remonty dróg, modernizacje remiz oraz doposażenia placów zabaw i boisk. Do rozdysponowania było ponad 750 tys. zł.

We wrześniu minionego roku mieszkańcy 28 sołectw gminy Biłgoraj zdecydowali, na co przeznaczą pieniądze z tzw. funduszu sołeckiego na rok 2020.  O tym, na co przeznaczyć pieniądze „sołeckie” decydują tylko i wyłącznie sami obywatele.

Mieszkańcy Andrzejówki postanowili przeznaczyć 17 tys. 357 zł na zakup materiałów na remont remizy.

Mieszkańcy Brodziaków uznali, że 14,5 tys. zł przeznaczą na pozyskanie o ogrodzenie terenu pod plac zabaw w Brodziakach . Ponad 1 tys. zł trafi na doposażenie Szkoły Podstawowej w Smólsku.

Sołectwo Bukowa 5 tys. zł przeznaczy na doposażenie remizy. 20 tys. zł zostanie przeznaczone na remont pomieszczenia w remizie. Natomiast za 9,5 tys. zł poprawiona zostanie przejezdność dróg gminnych.

Sołectwo Ciosmy fundusz rozdysponowało aż na cztery zadania. Na utrzymanie boiska wiejskiego przeznaczona zostanie kwota 1 tys. 569 zł, na doposażenie szkoły – 6 tys. zł, na remont remizy – 4 tys.  zł, na doposażenie i remont remizy – 12, 5 tys. zł.

Dąbrowica ponad 37 tys. 750 zł przeznaczy na budowę drogi gminnej – II linia zabudowy, a 5 tys. zł trafi do jednostki OSP z przeznaczeniem na jej doposażenie.

Sołectwo Dereźnia Solska kwotę ponad 42 tys. zł przeznaczy na trzy zadania: zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki strażackiej – 30 tys. zł; zakup sprzętu sportowego – 10 tys. zł; zakup strojów ludowych – 2,7 tys. zł.

Mieszkańcy Dereźni Zagrody zdecydowali, że otrzymane środki przeznaczą na cztery zadania: 10 tys. zł – na zakupu samochodu strażackiego dla OSP, 10 tys. zł – poprawa przejezdność drogi gminnej (tzw. poprzeczki, 8 tys. zł – wykonanie dokumentacji drogi gminnej tzw. żelaznej oraz 3 tys. 294 zł – zakup sprzętu sportowego.

Kwotę ponad 17 tys. zł mieszkańcy Dyl przeznaczą na budowę chodnika w miejscowości.

Sołectwo Gromada za ponad 32 tys. zł  wykona remont i doposaży remizę OSP. Mieszkańcy planują remont sceny letniej na boisku wiejskim, za kwotę 5 tys. zł. Taka sama kwota trafi na doposażenie miejscowej szkoły.

Sołectwo Hedwiżyn za 15 tys. zł zakupi wyposażenie do remizy OSP.  Na zakup strojów ludowych przeznaczą 5 tys. zł, a 17 tys.493 zł trafi na zakup nieruchomości.

Sołectwo Ignatówka za kwotę ponad 11 tys. 628 zł wyremontują i doposażą świetlicę wiejską.

Mieszkańcy sołectwa Kajetanówka zdecydowali, że 996 zł przeznaczą na utrzymanie porządku na placu przy remizie. Za 10 tys. zł wykonają dokumentację planu drogi. 2 tys. zł przeznaczą na zagospodarowanie placu przy remizie.

Sołectwo Korczów otrzymali blisko 40 tys. zł. Kwotę tą przeznaczą na trzy zadania: zagospodarowanie placu gminnego:  3 tys. 730 zł; remont i doposażenie szkoły: 5 tys. zł; zakup nieruchomości pod drogę gminną – 25 tys. zł.

Mieszkańcy Korytkowa Dużego 9 tys. 800 zł przeznaczą na poprawę przejezdności dróg gminnych na terenie sołectwa. 3 tys. zł zostanie przeznaczone na wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych, 12 tys. zł trafi na doposażenie szkoły. Taka kwota zostanie przeznaczona na zagospodarowanie placu przy OSP.

- Reklama -

Majdan Gromadzki za ponad 28 tys. zł doposaży świetlicę wiejską.

Sołectwo Nadrzecze za blisko 18 tys. zł funduszu przeznaczy na zakup kostki brukowej na chodnik. 2 tys. zł zostanie przeznaczonych na doposażenie szkoły w Korytkowie Dużym.

Mieszkańcy Nowego Bidaczowa za 2 tys. 390 zł doposażą  szkołę w Starym Bidaczowie, za 8 tys. zł wykonają ogrodzenie i doposażą plac zabaw, 5 tys. zł trafi na wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej.

Mieszkańcy sołectwa Okrągłe zdecydowali, że otrzymane pieniądze – 25 tys. 907 zł – rozdysponują na zakup nieruchomości pod drogę gminą.

Sołectwo Rapy Dylańskie za pieniądze z funduszu sołeckiego wykona drogę gminną i na to zadanie przeznaczy 12 868  zł.

Mieszkańcy sołectwa Ruda Solska zdecydowali, że ponad 27 tys. zł z funduszu sołeckiego przeznaczą na trzy zadania. Na utrzymanie remizo-świetlicy i placu przy remizie przeznaczą 1 tys.100 zł; na doposażenie jednostki OSP -1 tys. zł; na zakup kostki brukowej i obrzeży – 25 tys. zł.

Smólsko Duże 25 tys. zł przeznaczy za wykonanie dokumentacji technicznej linii wodociągowej w sołectwie, a blisko 5 tys. zł na zakup strojów ludowych.

Smólsko Małe za kwotę 16 tys. 800 zł zakupi kostkę brukową i obrzeża na budowę chodnika.

Mieszkańcy Soli Pierwszej pieniądze z funduszu soleckiego przeznaczą na trzy zadania. Za 2 tys. zł dofinansowane zostaną „Solskie Spotkania” – prezentacja dorobku kulturalno-obrzędowego i kulinarnego w Soli, za 15 tys. zł  zespoją lepikiem drogę gminną od drogi wojewódzkiej 858 w kierunku Ciosmów. Natomiast 25 tys. 751 zł zostanie przeznaczonych na zakup urządzenia do odśnieżania chodnika.

Fundusz sołecki Soli Drugiej rozdysponowany zostanie na zakup sprzętu sportowego (5 tys. zł), ogrodzenie placu zabaw przy szkole w Soli (10 tys. zł), dofinansowanie „Solskich Spotkań” – prezentacji dorobku kulturalno-obrzędowego i kulinarnego w Soli (7 tys. 751zł), utwardzenie dróg gminnych (20 tys  zł).

Mieszkańcy Starego Bidaczowa za kwotę 3 tys. 273 zł wykonają monitoring budynku szkoły i remizo-świetlicy oraz remont ogrodzenia, a za 19 tys. zł doposażą i wyremontują budynek remizo-świetlicy.

Sołectwo Wola Dereźniańska środki funduszu, tj. ponad 25 tys. zł, przeznaczy na trzy zadania: zakup kostki brukowej ni obrzeży (19 tys. 300 zł); zakup samochodu dla OSP (3 tys. zł); zagospodarowanie i utrzymanie placu przy remizie (2 tys. 795 zł).

Sołectwo Wola Duża 28 tys. 643 zł przeznaczy na wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem.

Sołectwo Wolaniny na zakup kostki brukowej i obrzeży na wykonanie chodnika oraz wykonanie dokumentacji tego zadania przeznaczy 9 tys. 832 zł.

 

 

 

 

 

 

red.

- Reklama -

1 komentarz
  1. Bartek mówi

    A boisko w smólsku dużym zostanie kiedyś jeszcze lepiej zbudowane czy nadal będziemy musieli grać na dołkach?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.