- Reklama -

- Reklama -

Pieniądze rozdane

Władze Biłgoraja rozstrzygnęły konkurs na realizację zadań publicznych w 2021r. Łącznie rozdysponowano blisko 400 tys. zł.

Na zadania z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono 82,5 tys. zł. W poprzednim roku była to kwota 145 tys. zł. Mniej środków, w porównaniu z rokiem poprzednim, przeznaczono również na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Na podnoszenie poziomu sportowego w szczególności dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo-wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizację zawodów sportowych oraz udział w zawodach w poprzednim roku samorządowcy przeznaczyli kwotę 276 tys. zł. Na wspieranie programów na rzecz rehabilitacji ruchowej zapisano 23 tys. zł. Władze Biłgoraja 8 tys. zł przeznaczyli na ochronę i promocję zdrowia, a 10 tys. zł na działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

WYNIKI KONKURSU

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (82 500 zł):

– Stowarzyszenie „Teatr i Muzyka” – XXXIII Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską – 18 tys. zł
– Stowarzyszenie „Teatr i Muzyka” – Festiwal Kultur – 11 tys. zł
– Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Męskiego ZB ECHO – Konfrontacje Chóralne Tobie śpiewamy Ojczyzno – 4 tys. zł
– Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Męskiego ZB ECHO – Jubileusz 60 – lecia Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „ECHO” – 4 tys. zł

- Reklama -

– Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Dętej im. Cz. Nizio – Przegląd Orkiestr Dętych – 4 tys. zł
– Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Dętej im. Cz. Nizio – Jubileusz 100 – lecia Orkiestry Dętej im. Czesława Nizio – 6 tys. zł
– Fundacja Kresy 2000 – Integracyjny plener malarski – 1 tys. zł

– Biłgorajskie Towarzystwo Literackie – Wydanie Biłgorajskiego Rocznika Społeczno-Kulturalnego „Aspekty Nr 18” – 2,5 tys. zł

– Biłgorajskie Towarzystwo Literackie – Konkurs Literacko-Poetycki „O Łabędzie Pióro” – 1,5 tys. zł

– Stowarzyszenie Biłgorajski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Aktywni w kulturze – 4 tys. zł

– Stowarzyszenie Noodles Stage – Biłgoraj Music Attack VIII – 6 tys. zł

– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” – Przegląd Twórczości Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych – 3 tys. zł

– Stowarzyszenie Miłośników ZPiT „Tanew” – Pokolenia – Koncert „Taneczna wywiadówka” – 3 tys. zł

– Chorągiew Lubelska ZHP Hufiec Zamość – Biłgorajskie wideo harce – 3,5 tys. zł

– Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja – Dzielimy się polską kulturą tradycyjną – udział w koncertach krajowych i zagranicznych – 9 tys. zł

– Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne – Wydanie XIV rocznika BTR „Nad Tanwią i Ładą” – 2 tys. zł

Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych (10 tys. zł):

– Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej – Organizacja Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie” – 10 tys. zł.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo-wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizacja zawodów sportowych oraz udział w zawodach (276 tys. zł):

– Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik” – „Siatkówka zbliża ludzi” – 6 tys. zł

– Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu mini piłki ręcznej i piłki ręcznej. Udział w rozgrywkach wojewódzkich i turniejach ogólnopolskich. Organizacja obozów sportowych – 40 tys. zł

– Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego – Miejskie Igrzyska Sportowe – 4 tys. zł

– Stowarzyszenie Integracyjno-Rehabilitacyjne  Osób Niepełnosprawnych SIRON – Razem Możemy Więcej – 5 tys. zł

– Klub Sportowy Street Workout – Street Worout  dla każdego – 10 tys. zł

– Liga Obrony Kraju – Zawody Modeli Kołowych, Gąsienicowych i Pływających zdalnie sterowanych o puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj oraz udział w wyjazdowych zawodach modeli pływających i wystawowych – 4 tys. zł

– Klub Karate Tradycyjnego – Karate wzmacnia zdrowie i kształtuje charakter – 4 tys. zł

– Rekreacyjno – Wypoczynkowy Klub Sportowy „Sparta” – Prowadzenie zajęć nauczania i doskonalenia pływania dla dzieci w ramach sekcji pływackiej – 36 tys. zł

– Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy – Kolarstwo kluczem do aktywności fizycznej – 5 tys. zł

– Młodzieżowy Klub Sportowy „Basket” – Organizacja zawodów sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży: piłka koszykowa chłopców – 17 tys. zł

– Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Biłgoraj – „Łączy nas Football” – 5 tys. zł

– Klub Sportowy Łada 1945 Biłgoraj  – Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży na terenie działania stowarzyszenia oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport – 140 tys. zł

b) wspieranie programów na rzecz rehabilitacji ruchowej (23 tys. zł):

– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” – Miejski program profilaktyki i rehabilitacji wad postawy dla dzieci i młodzieży – 13 tys. zł

– Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym – Rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych –  5 tys. zł

– Polski Czerwony Krzyż – Prowadzenie Klubu Fitness i AQUA Fitness dla osób 60+ – 3,5 tys. zł

– ZNP Sekcja Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Powiatowym w Biłgoraju -„Aktywne starszaki” – 1,5 tys. zł

  Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia (8 tys. zł):

– Fundacja Bliżej Pasji – Koperta życia w mieście Biłgoraj – 1,5 tys. zł

– Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski – Wsparcie zdrowia psychicznego dla mieszkańców Biłgoraja –  1 tys. zł

– Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Powiatowe w Biłgoraju – Razem ścigamy się z cukrzycą – 2,5 tys. zł

– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Biłgoraju – Dla zdrowia seniorów – 1,5 tys. zł

– Polski Czerwony Krzyż –  Kulinarne, zdrowe wariacje – inspiracje dla seniorów – 1,5 tys. zł.

 

Organizacje, składając wnioski, musiały pamiętać, że wiele zadań może być trudnych do realizacji ze względu na pandemię koronawirusa. – Biorąc pod uwagę ryzyko i zagrożenie dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych przez organizacje pozarządowe w ramach projektów zgłaszanych do konkursu musi uwzględniać spełnienie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w miejscu realizacji zadania – informował burmistrz Janusz Rosłan

Pieniądze

 

 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.