- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Pieniądze dla organizacji

- Reklama -

Samorząd powiatu biłgorajskiego ogłosił konkurs ofert na dotacje do realizowanych zadań publicznych. Realizacja tych zadań ma upowszechniać kulturę fizyczną, turystykę i promocję zdrowia. Łącznie do rozdysponowania jest 125 tys. zł.

Na zadania związane z kulturą (organizacja imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze ponadlokalnym, mającym na celu inicjacje, kontynuację i podtrzymywanie tradycji historycznych oraz wartości humanistycznych i chrześcijańskich lokalnego środowiska; upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą) przeznaczono 35 tys. zł.

Na kulturę fizyczną Zarząd Powiatu przeznaczył 50 tys. zł. Organizacje mogą starać się o środki na imprezy o charakterze ponadlokalnym przy udziale uczniów szkół terenu powiatu oraz imprezy sportowo-rekreacyjne o charakterze ponadlokalnym.

- Reklama -

Na turystykę ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa przeznaczono 15 tys. zł (organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, będących promocją turystyczną powiatu; promocja i wspieranie rozwoju turystycznego powiatu). Natomiast 20 tys. zł zabezpieczono na  wyznaczanie lub konserwację szlaków turystycznych.

Na promocję zdrowia trafi 5 tys. zł. W ramach zadania można realizować programy profilaktyki zdrowotnej oraz programy terapeutyczne skierowane do ofiar wypadków drogowych i ich rodzin oraz promocję działań aktywizacyjnych i zdrowotnych z uwzględnieniem honorowego krwiodawstwa i chorób nowotworowych.

Organizacje swoje oferty powinny składać do 11 stycznia 2014 roku, do godz. 1530 w sekretariacie Starostwa Powiatowego. Konkurs będzie rozstrzygnięty do końca stycznia.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.