- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Pieniądze na własne pomysły

 

Największe sołectwa otrzymały po ponad 37 tys. zł na rozdysponowanie w zakresie funduszu sołeckiego. Były to sołectwa: Sól I, Sól II, Dąbrowica, Dereźnia Solska oraz Gromada.

Sołectwo Sól I pieniądze te przeznacza na pięć zadań: zakup wyposażenia do szkoły (3450 zł), „Solskie spotkania” – prezentację dorobku kulturalno-obrzędowego i kulinarnego Soli (4350 zł), poprawę przejezdności dróg (14 850 zł), urządzenie placu gminnego „na wykle” (12 436 zł). Sołectwo Sól II za 20 tys. zł poprawi przejezdność dróg gminnych, za 7,5 tys zł doposaży szkołę, 5 tys. zł przeznaczy na „Solskie spotkania”. Tyle samo na zakup sprzętu sportowego na potrzeby mieszkańców.

Sołectwo Dereźnia Solska kwotę przeznaczy na pięć zadań: doposażenie jednostki OSP (14 tys. zł), zakup kosy spalinowej (3 tys. zł), poprawa przejezdności dróg gminnych (3,5 tys. zł), zakup sprzętu sportowego (14 tys. zł), wykonanie dokumentacji na drogę w Dereźni (3 tys. zł). Mieszkańcy sołectwa Gromada zdecydowali, że całą kwotę 3 tys. zł przeznaczą na doposażenie szkoły, 2 tys. zł na wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogi gminnej, a ponad 32 tys. zł na zakup działki przy boisku.

500 zł z funduszu sołeckiego mieszkańcy Dąbrowicy przeznaczą na doposażenie szkoły w Dąbrowicy, a 37 tys. zł na projekt kanalizacji w II linii zabudowy.

Duże kwoty do rozdysponowania mieli również mieszkańcy sołectw Korytków Duży, Hedwiżyn i Bukowa.

Mieszkańcy sołectwa Korytków Duży ponad 34 tys. zł przeznaczą na cztery zadania. Za ponad 14 tys. zł doposażą szkołę. Wiata przystankowa kosztować będzie 6 tys. zł, a doposażenie OSP 3 tys. zł. Natomiast 11 tys. zł pochłonie zakup materiałów na zagospodarowanie placu gminnego oraz doposażenie remizo-świetlicy.

Sołectwo Hedwiżyn miało do rozdysponowania 32 tys. zł. Mieszkańcy tej miejscowości przeznaczą pieniądze na trzy zadania: wykonanie projektu chodnika (4 tys. zł), remont ogrodzenia przy szkole (2 tys. zł), zakup siłowni zewnętrznej (26 tys. zł).

Ponad 30 tys. zł trafiło do sołectwa Bukowa. Mieszkańcy zdecydowali, że ponad 18 tys. przeznaczą na poprawę przejezdności dróg gminnych. Na doposażenie szkoły w Bukowej trafi 4 tys. zł, a siłowni 2 tys. zł. Na remont remizy mieszkańcy przeznaczyli 6 tys. zł.

- Reklama -

Sołectwo Smólsko Duże na remont budynku szkoły przeznaczy kwotę ponad 25 tys. zł. Sołectwo Ciosmy ponad 21 tys. zł przeznaczy na pięć zadań. Za 4 tys. zł doposażona zostanie szkoła w Ciosmach. 3 tys. zł kosztować będzie doposażenie remizy OSP. 10 tys. zł przeznaczono na zakup wiat przystankowych, 1 tys. zł na utrzymanie boiska. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na poprawę przejezdności dróg gminnych.

Sołectwo Korczów na zakup działki pod budowę remizy przeznaczy kwotę 29 tys. zł.  Sołectwo Dereźnia Zagrody otrzymało ponad 27 tys. zł i  przeznaczy je na zakup wiat przystankowych (18 tys. zł) oraz opracowanie dokumentacji drogi gminnej (11 tys. zł). Sołectwo Ruda Solska w ramach funduszu sołeckiego ponad 23 tys. zł przeznaczy na sześć zadań: wykonanie ogrodzenia przy szkole (2 tys. zł), zakup wiaty przystankowej (3,5 tys. zł), utrzymanie placu przy remizo-świetlicy (500 zł), doposażenie remizo-świetlicy (3 tys. zł), doposażenie placu zabaw (8,4 tys. zł), remont remizo-świetlicy (8 tys. zł).

Mieszkańcy sołectwa Okrągłe 22 tys. zł z funduszu sołeckiego przeznaczą na zakup kostki brukowej na budowę chodnika.

Mieszkańcy sołectwa Majdan Gromadzki 24 tys. zł przeznaczą na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Wola Dereźniańska otrzymane 22 tys. zł przeznaczy na wykonanie dokumentacji na chodnik.

Sołectwo Wola Duża otrzymaną kwotę, tj. 22 tys. zł, postanowiło przeznaczyć na rozbudowę linii oświetlenia. Sołectwo Stary Bidaczów w ramach funduszu sołeckiego otrzyma blisko 20 tys. zł. Mieszkańcy przeznaczą pieniądze na doposażenie i remont remizo-świetlicy.

Kwoty od 15 do 18 tys. zł otrzymali mieszkańcy trzech sołectw. Mieszkańcy sołectwa Andrzejówka zdecydowali, że 15 tys. zł przeznaczą na remont i wyposażenie budynku remizy. Sołectwo Dyle 15 tys. zł przeznaczy na zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika. Sołectwo Nadrzecze otrzymało ponad 18 tys. zł. Kwotę tę przeznaczy na trzy zadania: doposażenie remizy (1,5 tys. zł), doposażenie szkoły (1 tys. zł), poprawa przejezdności dróg gminnych (8 tys. zł), doposażenie placu zabaw (8 tys. zł).

Najmniej – od 8 do 14 tys. zł – otrzymali mieszkańcy pozostałych sołectw. Mieszkańcy sołectwa Kajetanówka postanowili, że kwotę 11 tys. zł przeznaczą na trzy zadania: utrzymanie porządku na placu przy remizie (800 zł) oraz zakup wyposażenie do remizo-świetlicy (1 tys. zł), zagospodarowanie placu przy remizo-świetlicy (9,7 tys. zł).

Sołectwo Brodziaki, które otrzymało 13 tys. zł, przeznaczy pieniądze na zakup samochodu strażackiego.

Mieszkańcy sołectwa Ignatówka 10 tys. zł przeznaczą na trzy zadania: zakup kostki i krawężników (9 tys. zł), doposażenie szkoły (1 tys. zł), utrzymanie porządku (480 zł). Sołectwo Rapy Dylańskie na poprawę przejezdności dróg gminnych przeznaczy kwotę 11 tys. zł. Mieszkańcy sołectwa Nowy Bidaczów zdecydowali, że 13 tys. zł przeznaczą na zakup kostki brukowej na budowę chodnika. Sołectwo Wolaniny 8 tys. zł przeznaczy na zagospodarowanie placu gminnego. Mieszkańcy sołectwa Smólsko Małe zdecydowali, że 14 tys. zł przeznaczą na dwa zadania. Za 4,5 tys. zł wykonają dokumentację na budowę chodnika, a pozostałe pieniądze przeznaczą na remont szkoły.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.