kolportaż baner główny

- Reklama -

- Reklama -

Pieniądze na rewitalizację

- Reklama -

Jego ostateczny kształt będzie znany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, radnymi, sołtysami, radami sołeckimi, mieszkańcami i ekspertami. Już teraz wiadomo jednak, jakie propozycje zgłosiła gmina. To na przykład: budowa 4 domów pomocy i mieszkań chronionych, modernizacja lub budowa młodzieżowego ośrodka resocjalizacyjnego oraz przystosowanie remiz strażackich do aktualnych potrzeb mieszkańców, w tym świetlic środowiskowych dla osób starszych i młodzieży, punktów wydawania posiłków dla mieszkańców i siłowni ze sprzętem sportowo-rehabilitacyjnym. Program przewiduje również: zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczania osobom starszym i niepełnosprawnym, organizację inkubatora przetwórstwa rolno-spożywczego i gminnego punktu obsługującego transport osób, rozbudowę placów gier i zabaw dla dzieci, zorganizowanie sali gier i zabaw dla najmłodszych, a także organizację pośrednictwa rodzinnego, powołanie Józefowskiego Centrum Oświatowego do prowadzenia kształcenia zawodowego i średniego oraz remonty istniejących budynków socjalnych.

Burmistrz Roman Dziura uważa, że plan jest ambitny, ale realny i zachęca wszystkie zainteresowane osoby oraz instytucje do zgłaszania własnych propozycji. Jednocześnie podkreśla, że obecnie w strukturze organizacyjnej jednostek samorządowych w Józefowie nie ma osoby odpowiedzialnej za działania rewitalizacyjne. Zajmie się tym zespół ludzi złożony z pracowników urzędu, ośrodka pomocy społecznej i innych instytucji, którymi będzie kierował zastępca burmistrza. Ponadto na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji zostanie powołany koordynator, który będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie programu, w tym przygotowanie konsultacji i szkoleń, współpracę z ekspertami i pozostałymi partnerami oraz przestrzeganie harmonogramu i rozliczenie projektu.

urząd MArszałkowski projekt

Na opracowanie programu samorząd otrzyma około 87 tysięcy złotych, czyli 90 procent kosztów. Z własnych środków wyda jedynie niecałe 10 tysięcy.

Konsultacje w sprawie opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów mają się rozpocząć po wakacjach, dokument powinien być gotowy w pierwszym kwartale przyszłego roku, a cały projekt rozliczny do końca kwietnia.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.