Dotacje Renata Kudyba

- Reklama -

Pieniądze na gospodarkę wodno-ściekową

Konkurencja była ogromna, bo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wpłynęło 178 wniosków o przyznanie pomocy ze 130 gmin na łączną kwotę 184,2 mln zł. Dla wszystkich pieniędzy nie wystarczyło. Do podziału było o 100 mln zł mniej niż wycenione potrzeby gmin, dokładanie 83 mln 250 tys. zł. Pieniędzy starczyło więc dla 67 samorządów.

- Reklama -

Wśród szczęśliwców znalazły się trzy gminy z powiatu biłgorajskiego. Są to gminy: Goraj, Józefów i Frampol. Gmina Goraj na zadanie pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj" otrzymała 1,2 mln zł. Gmina Józefów na "Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siedliskach" otrzymała niemal 2 mln zł. Gmina Frampol na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie Gminy Frampol II" ma do wydania 480 tys. zł.

Zakres wsparcia obejmuje budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych. Wysokość pomocy nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta. Poziom pomocy finansowej wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych gmin. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych, w szczególności oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji sieciowej lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków; koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.