- Reklama -

- Reklama -

Pieniądze dla przedsiębiorców

Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska oraz Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju to organizatorzy spotkania informacyjnego dotyczącego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Odbyło się ono w czwartek, 8 września.
Spotkanie, na które przybyło kilkadziesiąt zainteresowanych osób z terenu działania LGD, przedsiębiorców i samorządowców, rozpoczął wójt gminy Biłgoraj. – Dzisiaj chcemy przekazać państwu „zastrzyk” informacji. Cieszę się, że na dzisiejsze spotkanie informacyjno-szkoleniowe, przybyło tak dużo osób. Staramy się informować państwa o wszystkich ważnych działaniach dotyczących przedsiębiorczości i działań LGD Ziemia Biłgorajska, które ostatnio powiększyło się o gminę Radecznica – mówił Wiesław Różyński.
O warunkach przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mówił dyrektor biura LGD Waldemar Sawastynowicz.
Wyjaśnił on, że o dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka cywilna działająca na obszarach wiejskich. Jeżeli chodzi o wielkość przedsiębiorstwa, ubiegającego o wsparcie, może to być mikro lub małe przedsiębiorstwo.
Jednym z kierunków działań będzie udzielenie wsparcia na założenie działalności gospodarczej. Ubiegać się o taką pomoc nie mogą osoby zarejestrowane w KRUS lub osoby, które w ciągu dwóch ostatnich lat prowadziły już firmę. Osoba taka musi zapewnić utrzymanie jednego miejsca pracy w wymiarze pełnego etatu w ciągu dwóch lat. Na założenie działalności można otrzymać 80 tys. zł.
Drugie działanie skierowane jest do przedsiębiorców działających na terenach wiejskich. Na rozwój takich przedsiębiorstw można otrzymać od 100 do 300 tys. zł. Dofinansowanie jest jednak możliwe tylko dla realnych, innowacyjnych i racjonalnych pomysłów. Większą ilość punktów otrzymają projekty, które zakładają dbanie o środowisko lub ochronę klimatu. Wyżej punktowane będą działania, które będą wykorzystywać surowce lokalne.
Starający się o dofinansowanie przedsiębiorca musi spełnić szereg wymogów. Jednym z nich jest utrzymanie minimum jednego miejsca pracy przez trzy lata. O wsparcie finansowe nie mogą też starać się firmy, które pełnią działalność usługową dla rolnictwa.
Nowością ma być także stworzenie internetowej platformy, na której wnioskodawcy będą zamieszczać ogłoszenia o zapotrzebowaniu na usługi lub towary. Z kolei firmy będą odpowiadać na te ogłoszenia zamieszczając swoje oferty. Dzięki temu spełniony będzie wymóg konkurencyjności.
Dyrektor Sawastynowicz zapraszał zainteresowane osoby do kontaktu z biurem LGD. Dodał, że nabór wniosków na te działania ruszy 10 października i będzie trwał do 24 października.
W drugiej części spotkania głos zabrała Halina Bazan z Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju. Pani kierownik mówiła o środkach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i programach takich jak PO WER czy RPO, które także stwarzają możliwości dla bezrobotnych i pracodawców.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.