- Reklama -

- Reklama -

PGK inwestuje

- Reklama -

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zakończyło budowę sieci wodociągowej w ulicach Zacisze i Piłsudskiego. Wykonanie sieci w tych ulicach umożliwi kontynuację budownictwa indywidualnego. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Spółka z o.o. w Biłgoraju na lata 2016-2018”, uchwalonego przez Radę Miasta Biłgoraj. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo z siedzibą w Przeworsku. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 89 tys. zł netto.

Zakończone zostały przez PGK postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kilu zadań. Jednym z nich jest budowa przyłącza wodociągowego z instalacją przeciwpożarowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej do Składowiska Odpadów w Korczowie. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma z Zamościa na kwotę ponad 618 tys. zł. Termin wykonania wyznaczony jest na 15 października 2016 r. Rozstrzygnięto również przetarg na budowę kwatery Składowiska Odpadów. Jej powierzchnia wyniesie 1,52 ha. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma ze Świdnicy na kwotę 1 mln 761 tys. zł. Inwestycja ma być wykonana do 31 października. Zadania te realizowane są w ramach „Przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) pn.: „Dostosowanie zakładów zagospodarowania odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych”. Inwestycje te Spółka realizuje z dofinansowaniem w wysokości 68% kosztów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, pozostałe 32% Spółka pokryje pożyczką z WFOŚiGW w Lublinie.

urząd MArszałkowski projekt

Ponadto rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzeszowskiej, Tęczowej, Błękitnej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Przeworska na kwotę 122 tys. zł. Zadanie będzie wykonane do końca października. Inwestycja jest zrealizowana w ramach „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Spółka z o.o. w Biłgoraju”.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.