- Reklama -

Wspierają uczniów „elektryka”

 

 

7 marca br. zostały podpisane dwa kolejne porozumienia o współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość a szkołami:  Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. W spotkaniu uczestniczyli: Poseł Tomasz Zieliński, Starosta Tomaszowski Henryk Bogdan Karwan, Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego  w Tomaszowie Lubelskim – Janusz Joniec, Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju – Jerzy Buczko, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatury w Zamościu – Żur Monika oraz Andrzej Olborski – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.

Podpisanie porozumień otwiera możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęca młodzież do wyboru zawodów związanych z branżą energetyczną.

Zawarte porozumienia o współpracy w ramach programu „Wsparcie kształcenia zawodowego” zobowiązują Strony  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki programowi PGE Dystrybucja możliwe będą różne formy współpracy ze szkołami, których wybór zależeć będzie od zapotrzebowania konkretnej szkoły i możliwości oddziałów Spółki. Realizacja programu będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, staże i praktyki, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

Program PGE Dystrybucja wychodzi naprzeciw potrzebom sektora energetycznego, który staje dziś przed problemem luki pokoleniowej, czyli brakiem zastępowalności specjalistów. Skorzystają z niego również samorządy, administracja publiczna i wreszcie zwykli ludzie. Wspólnie z obecnymi na dzisiejszym spotkaniu dyrektorami szkół chcemy zbudować kompleksowy program odtworzenia współpracy szkolnictwa z branżą energetyczną – podkreślił Andrzej Olborski, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.

PGE Dystrybucja podpisała także porozumienia o współpracy naukowo-technicznej z uczelniami wyższymi. Ich efektem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć, które służą wymianie doświadczeń, rozwiązywaniu problemów natury teoretycznej i praktycznej oraz praktycznemu wykorzystaniu potencjału naukowego uczelni. Przykładem jest współpraca z Politechniką Lubelską, z którą realizowany jest projekt  budowy stacji do dwukierunkowego ładowania pojazdów elektrycznych połączonej z infrastrukturą oświetleniową.

Prototyp systemu ma być gotowy za dwa lata, następnie zaplanowane jest jego testowanie pod względem wpływu na system elektroenergetyczny, trwałości i ergonomii. Prace nad projektem zakończą się na początku 2020 r.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.