Szkolenie język ang/niem/ros

Peregrynacja szlachetnych i błogosławionych

26 marca 2018 r. do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju zostały wprowadzone relikwie bł. lekarki s. Ewy Noiszewskiej, bł. pielęgniarki s. Marty Wieckiej i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz obraz przedstawiający błogosławionych, sługi Boże oraz kandydatów na ołtarze, czyli szlachetnych Polaków związanych ze środowiskiem polskiej służby zdrowia.

Od 5 lutego do 25 maja 2018 r. relikwie i obraz "Szlachetni Polacy w służbie zdrowia", nawiedzają kaplice szpitalne, domy pomocy społecznej i hospicjum Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w ramach duchowego przygotowania do 94. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 26-27 maja 2018 r., a jej organizatorami będą środowiska służby zdrowia z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Diecezji Rzeszowskiej i Archidiecezji Przemyskiej.

Relikwie i obraz, które od 19 marca przebywały w biłgorajskim szpitalu, 26 marca zostały wprowadzone do kaplicy pw. św. Ojca Pio w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów. Po wprowadzeniu relikwii uroczystą Mszę św. sprawowali ks. biskup Marian Rojek, dziekan Dekanatu Biłgoraj Południe, kustosz sanktuarium św. Marii Magdaleny ks. kan. Witold Batycki, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy ks. kan. Józef Bednarski i kapelan DPS ks. dr Krzysztof Portka.

Nasza wspólnota doświadcza dzisiaj wielkiego zaszczytu, wielkiej radości z nawiedzenia relikwii błogosławionych ks. Jerzego Popiełuszki, lekarki s. Ewy Noiszewskiej, bł. pielęgniarki s. Marty Wieckiej – radość wspólnoty wyrażała dyrektor DPS Maria Piętak. – Przez trzy dni peregrynacji będziemy poznawać te postacie, a cechuje je głęboka wiara, miłość do bliźniego, posługa cierpiącym i chorym. Dla nas pracowników i mieszkańców Domu Kombatanta to wielki zaszczyt gościć tych błogosławionych. Z sercem przepełnionym nadzieją, wiarą i miłością witamy ich, a wierząc w obcowanie świętych będziemy prosić ich o wstawiennictwo za nas, aby wypraszali u Pana Boga potrzebne nam łaski – mówiła Maria Piętak.

Czas nawiedzenia był czasem adoracji i wspólnej modlitwy o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego oraz wrażliwość ludzką do rozwiązywania problemów środowiska medycznego.

Osoby prezentowane na obrazie "Szlachetni Polacy w służbie zdrowia" to Polacy związani z posługą, pracą w służbie zdrowia.

– Błogosławiona s. Marta Wiecka (pielęgniarka), urodzona 12 stycznia 1874 r. w Nowym Wiecu, zmarła 30 maja 1904 r. w Śniatyniu (obecnie Ukraina). Została beatyfikowana 24 maja 2008 r. we Lwowie. Uroczystości przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone z udziałem m.in. kard. Stanisława Dziwisza.

– Błogosławiona s. Ewa Noiszewska (lekarka – dr Bogumiła Noiszewska), urodzona 24 czerwca 1885 r. w Ostaniszkach, zmarła 19 grudnia 1942 r. na Górze Pietralewickiej koło Słonimia. Została beatyfikowana 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez Jana Pawła II w grupie 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej.

– Błogosławiona s. Alicja Kotowska CR, ur. 20 listopada 1899 r. w Warszawie, zm. 11 listopada 1939 r. w lesie piaśnickim, polska siostra zakonna, zmartwychwstanka, przełożona Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie w latach 1934-1939. Beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 r. w grupie 108 polskich męczenników, ofiar II wojny światowej.

– Bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Kapelan Służby Zdrowia i Solidarności.

– Służebnica Boża Hanna Chrzanowska. Papież Franciszek 1 października 2015 r. promulgował dekret o heroiczności cnót Hanny Chrzanowskiej. Odtąd przysługuje jej tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej.

– Lekarz Kazimierz Hołoga. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych 20 lipca 2016 r. wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. 12 września 2016 r. odbyła się pierwsza sesja Trybunału Beatyfikacyjnego w tej sprawie.

– Rozalia Celakówna. Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego odbyło się na prośbę Fundacji Serca Jezusa 5 listopada 1996 r., a dokonał go ks. Kardynał Franciszek Macharski, Arcybiskup, Metropolita Krakowski.

– Stanisława Leszczyńska. W 1992 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny.

– Magdalena Maria Epstein. 20 kwietnia 2007 r. w kościele sióstr dominikanek w Krakowie został uroczyście zamknięty proces na szczeblu diecezjalnym przez kard. Stanisława Dziwisza, po czym akta procesu zostały przekazane Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie celem dalszego postępowania.

– Janina Wojnarowska. Proces beatyfikacyjny rozpoczął ks. kard. Franciszek Macharski dnia 18 czerwca 1999 r.

– Doktor Aleksandra Gabrysiak. Kandydatka do wyniesienia na ołtarze. W 2012 r. Zarząd Główny KSLP wystosował list intencyjny do księdza biskupa Jana Styrny, ordynariusza diecezji elbląskiej, z prośbą o rozpoczęcie procesu informacyjnego, a następnie beatyfikacyjnego.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.