- Reklama -

Pamięci mieszkańcom Podlesia

W niedzielne przedpołudnie w Podlesiu odbyło się odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej najstarszych osadników wsi.

Inicjatywę postawienia tablicy ku czci pierwszych osadników kilka lat temu podjęli wspólnie Henryk Wujec, mieszkaniec Podlesia oraz Piotr Flor, regionalista i historyk biłgorajski. Ich wysiłki doprowadziły do z czasem do powstania tablicy, której uroczyste odsłonięcie miało miejsce 29 września.

„Pamięci pierwszych mieszkańców osady klasztornej zwanej Czostek, założonej w XVIII wieku., którzy swym ofiarnym życiem i wytrwałą pracą na roli przyczynili się do powstania w XIX wieku wsi Aleksandrowska Słoboda, przemianowanej po odzyskaniu niepodległości przez II RP na Podlesie. Tablicę tę ufundowano 29. września 2019 roku staraniem mieszkańców wsi oraz wójta gminy Biłgoraj” – taka inskrypcja znajduje się na kamieniu obok  kaplicy Stanisława Wojdy.

- Reklama -

Obok stanęła również tablica na której opisane są dzieje miejscowości. Wszystko to udało się zrealizować dzięki projektowi „Historia wpisana w kamień” dofinansowanego w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2019”. Jego celem było odkrywanie historii i dziejów wsi Podlesie, upamiętnienie założycieli wsi, wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej i integracja mieszkańców Podlesia.

Wnioskodawcą projektu był Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, a realizatorem Mieszkańcy Podlesia. Zadanie polegało na przygotowaniu miejsca pamięci i opracowaniu tekstów na tablice upamiętniające historię Podlesia i założycieli wsi oraz uroczystym odsłonięciu i poświęceniu pomnika. Działania rozpoczęły się od koncepcji przygotowania miejsca pamięci oraz opracowania tekstów na tablice przez biłgorajskiego regionalistę Piotra Flora.

Kamień pod tablicę został przeniesiony na prawą stronę kapliczki, ustawiony na środku naturalnej polanki. Przeniesione zostały również 2 mniejsze głazy i ustawione przy dwóch  frontowych rogach płotku okalającego kapliczkę w Podlesiu. Następnie kamień został poddany myciu i oczyszczeniu z zabrudzeń. Opracowane teksty na obydwie tablice zostały przekazane firmom – kamieniarskiej i drukarni w celu przygotowania projektów tablic.

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.