- Reklama -

- Reklama -

Osiedla Różnówka i Rapy do rewitalizacji

Burmistrz Biłgoraja zwraca się do mieszkańców miasta z prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów osiedli Różnówka oraz Rapy. Mieszkańcy tych terenów na wyrażenie swojej opinii mają jeszcze niecały miesiąc.

- Reklama -

 

Trwają prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2022-2028. Wypełnione ankiety należy składać do dnia 6 kwietnia 2022 r.

urząd MArszałkowski projekt

Ankieta do pobrania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Biłgoraja (pobierz tutaj).

Badanie ankietowe ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania ww. obszarów. Obszar rewitalizacji to obszar, który poddany zostanie kompleksowej odnowie społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i technicznej. Obszar ten wyznaczony został w oparciu o przeprowadzoną analizę wskaźnikową, która wskazuje, że na jego terenie w sposób szczególny koncentrują się problemy gminy.

W celu poprawy funkcjonowania tych obszarów i dostosowania do oczekiwań i potrzeb mieszkańców konieczne jest wprowadzanie wielu zmian i realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Urząd Miasta Biłgoraja zwraca się do mieszkańców Biłgoraja z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której wnioski (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji.

 

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Obszar rewitalizacji osiedla Różnówka

Obszar rewitalizacji osiedla Rapy

 

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.