- Reklama -

- Reklama -

Organizacje i stowarzyszenia otrzymały pieniądze

- Reklama -

Stowarzyszenie / Fundacja  

      Dotacja 2018

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

135.000

 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Nadzieja”

11.000

 • Stowarzyszenie „Teatr i Muzyka”  ( 2 zadania)

22.000

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Męskiego ZB ECHO ( 2 zadania)

8.800

 • Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Dętej im. Cz.Nizio 

5.000

 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Kulturalne I.B.Singera

5.000

 • Fundacja Kresy 2000 ( 2 zadania)

3.000

 • Parafia św. Marii Magdaleny

2.200

 • Biłgorajskie Towarzystwo Literackie ( 2 zadania)

4.000

 • Stowarzyszenie Biłgorajski Uniwersytet Trzeciego Wieku

4.000

 • Stowarzyszenie Noodles Stage

7.000

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”

4.000

 • Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Trampolina Sukcesu”

6.000

 • Stowarzyszenie Miłośników ZPiT „Tanew” – Pokolenia

4.500

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze

3.000

 • Stowarzyszenie  SIRON

2.000

 • Parafia św. Jerzego

6.000

 • Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne ( 2 zadania)

4.000

 • Fundacja Działań Edukacyjnych

3.500

 • Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej ( 2 zadania)

9.000

 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej „WIR”

11.000

 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Podaj łapę”

5.000

 • Lubelska Akademia Muzyki Dawnej

5.000

Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:

10.000

 • Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

10.000

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo-wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizacja zawodów sportowych oraz udział w zawodach:

420.000

 • Międzyszkolny Klub Sportowy

50.000

 • Ludowy Klub Sportowy „Znicz”

91.000

 • Rekreacyjno – Wypoczynkowy Klub Sportowy „Sparta”

40.000

 • LOK

8.000

 • Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy

4.600

 • Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego

4.000

 • Biłgorajski Klub Karate Tradycyjnego

17.000

 • Łada 1945 Biłgoraj

138.000

 • Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik”

10.000

 • Młodzieżowy Klub Sportowy „Basket”

21.400

 • UKS „Energetyk”

7.000

 • Stowarzyszenie Integracyjno-Rehabilitacyjne  Osób Niepełnosprawnych SIRON

12.000

 • Klub Sportowy Street Workout

12.000

 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy

5.000

b) wspieranie programów na rzecz rehabilitacji ruchowej:

30.800

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”

14.400

 • Polski Czerwony Krzyż

5.400

 • Towarzystwo Aktywności Osób Niepełnosprawnych

11.000

Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym :   

52.620

 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra”

52.620

  Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

8.000

 • Fundacja Bambini Dzieciom

1.800

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Toru Sportów Motorowych „Autodrom Biłgoraj”

1.500

 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Amazonek

2.500

 • Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski

2.200

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.