przedszkola Biłgoraj

- Reklama -

- Reklama -

Opryskiwanie zgodne z prawem

- Reklama -

Istnieje wiele regulacji prawnych, które w mniej lub bardziej dobitny sposób mówią o sposobie postępowania człowieka z terenami zielonymi, środowiskiem naturalnym, ale także przestrzenią rolniczą. Wiele z nich to konsekwencja naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Jedna z dyrektyw europejskich, dotycząca wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, mówi o kontroli sprzętu do aplikacji pestycydów przynajmniej jeden raz. Chodzi oczywiście o używane przez rolników opryskiwacze, które muszą mieć aktualne atesty.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa posiada Zintegrowany System Informatyczny, w którym prowadzona jest ewidencja opryskiwaczy oraz zestawienie badań sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Zgodnie z tym systemem, na dzień 3 lutego 2017 r. na terenie województwa lubelskiego znajduje się 46 937 opryskiwaczy w tym 22 345 z aktualnymi badaniami oraz 24 592 bez aktualnych badań sprawności technicznej.

W ewidencji znajdują się również opryskiwacze, które zostały sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytku i niewykorzystywane do stosowania środków ochrony roślin.

W celu spełnienia wymogów dyrektywy na terenie województwa lubelskiego prowadzona jest weryfikacja stanu ilościowego opryskiwaczy znajdujących się w gospodarstwach rolnym. Ma to służyć wykreśleniu z ewidencji sprzętu, który został sprzedany, zezłomowany lub wycofany z użytkowania. Aktualizacja stanu ilościowego opryskiwaczy powinna zakończyć się 31 marca 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie zwraca się do rolników, którzy posiadają na stanie gospodarstwa opryskiwacze niesprawne, aby ten fakt zgłosili do WIORiN. Wzór zgłoszenia (Oświadczenia) dostępny na stronach www.piorin.gov.pl/lublin, stronach PIORiN oraz na stronie LODR w Końskowoli www.wodr.konskowola.pl. Zgłoszenia opryskiwaczy można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: dorit-lublin@piorin.gov.pl lub bezpośrednio w Oddziałach WIORiN-u.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

W tym miejscu warto przypomnieć jeden z artykułów, który mówi o tym, że stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.