- Reklama -

- Reklama -

Ogrody o inwestycjach

Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Osiedla Ogrody przedstawił Bogdan Buczkowski, jego przewodniczący. W 2015 roku odbyło się 7 zebrań rady, 6 zebrań zarządu. Przedmiotem posiedzeń były sprawy infrastruktury, realizowane i planowane inwestycje w osiedlu, sprawy bezpieczeństwa drogowego i ogólnego w osiedlu, a także sprawy organizowanej we wrześniu 2015 roku charytatywnej imprezy pod hasłem „Bezpieczne i czyste osiedle”, połączone z pierwszym osiedlowym biegiem na dystansie 6 km pod hasłem „Zdrowie na 6-stkę”. W roku bieżącym, jeśli mieszkańcy wyrażą zainteresowanie i będzie zapotrzebowanie na taką formę pomocy i rozrywki uda się zorganizować podobną imprezę. – Podsumowując ubiegły rok należy wymienić, że w 2015 r. w naszym osiedlu wykonane zostały” oświetlenie ul. Kwiatowej, Kochanowskiego i Narutowicza. O realizację tych zadań zabiegali radny Marek Kopacz oraz radna Regina Rogowska. Zrealizowany został również remont chodnika ul. Partyzantów. Remont ten wykonano w ramach szkolenia praktycznego ZSBiO. Oczywiście nie jest to jakość profesjonalnej firmy i znane są nam i widoczne niedociągnięcia tego wykonania – mówił przewodniczący.

Przewodniczący zauważył, że w dalszym ciągu na Osiedlu pozostaje wiele do zrobienia. Wnioski inwestycyjne zgłaszane w poprzednich latach, a nierealizowane są nadal aktualne. Zarząd Osiedla zgłaszając wnioski do budżetu 2016 roku prosić o uwzględnienie takich zadań jak: remont chodników ul. Cegielnianej, wykonanie projektu technicznego i przyjęcie placu budowy ulic Partyzantów, Piskora, Kresowa, Steglińskiego, Różnówka Stawy, remont ul. Narutowicza, wykonanie odcinka ul. Kochanowskiego od ul. Poniatowskiego w kierunku wschodnim, opracowanie projektu technicznego ul. Kwiatowej, wsparcie władz miasta dla wniosków kierowanych do Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w sprawie remontu dróg i chodników osiedlowych wokół bloków.

- Reklama -

Bogdan Buczkowski podkreślił, że duże nadzieje Rada Osiedla Ogrody wiążemy z możliwością rozpoczęcia w bieżącym roku remontu ulicy Cegielnianej. Mówił, że w tym roku wykonany zostanie projekt techniczny ulicy Kwiatowej i Partyzantów. Inwestycje mają być realizowane w 2017 roku. W przyszłym roku planowane jest także wykonanie doświetlenie ul. Piłsudskiego, a członkowie rady osiedla i radni zabiegają o namalowanie karbowanych pasów zwalniających na ulicach dojazdowych do ul. Poniatowskiego. Inwestować na terenie osiedla będzie również PGK. Planowane jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego, Narutowicza, Piłsudskiego z włączeniem ul. Cegielnianej.

W tym roku planowana była również przebudowa ul. Cegielnianej. Inwestycja została jednak przełożona na rok kolejny. Jak tłumaczył burmistrz Janusz Rosłan PGE, które chce wykonać remont linii energetycznych na tej ulicy. Wytłumaczył mieszkańcom, że jeśli chodnik zostanie wykonany w tym roku, w następnym zostanie zerwany z powodu prac PGE. Zapewnił mieszkańców, że inwestycja będzie na pewno wykonana.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.