- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnogród

- Reklama -

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnogród.

Numer działki, powierzchnia, obręb geodezyjny Nr 559/2 o pow. 0,0957 ha, obręb Tarnogród miasto, nr obrębu 0001
Termin i miejsce przetargu 11 sierpnia 2022 r. w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie (ul. T. Kościuszki 5) o godz. 9.00
Numer księgi wieczystej KW ZA1B/00063652/9
Wysokość wadium 16 000,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości 98 400,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) w tym:

80 000,00 zł – cena netto,

18 400,00 zł – podatek VAT (23%)

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, tablice ogłoszeń Zarządów Dzielnic oraz Sołectw, BIP Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie.
Dane teleadresowe pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, przy ul. T. Kościuszki 5 tel. (084) 6897161 (sprawę prowadzi: Ewa Dołomisiewicz) e.dolomisiewicz@tarnogrod.pl

Tarnogród, dnia 4 lipca 2022 r.

- Reklama -

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnogród.

 

Numer działki, powierzchnia, obręb geodezyjny Nr 111 i nr 112 o łącznej pow. 0,5200 ha, obręb Różaniec I, nr obrębu 0003
Termin i miejsce przetargu 11 sierpnia 2022 r. w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie (ul. T. Kościuszki 5) o godz. 9.30
Numer księgi wieczystej KW ZA1B/00038869/9
Wysokość wadium 32 000,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości 196 800,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) w tym:

36 800,00 zł – podatek VAT (23%)

160 000,00 zł –  łączna cena netto działek nr 111 i 112 z czego:

80 000,00 zł – cena netto działki nr 111,

80 000,00 zł – cena netto działki nr 112,

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, tablice ogłoszeń Zarządów Dzielnic oraz Sołectw, BIP Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie.
Dane teleadresowe pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, przy ul. T. Kościuszki 5 tel. (084) 6897161 (sprawę prowadzi: Ewa Dołomisiewicz) e.dolomisiewicz@tarnogrod.pl

Tarnogród, dnia 4 lipca 2022 r.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź