Usługi krawieckie

- Reklama -

Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnogród.

- Reklama -

Numer działki,
powierzchnia, obręb geodezyjny
1197 arkusz mapy 21, pow.
0,0554 ha, obręb Tarnogród
Termin i miejsce przetargu 8 sierpnia 2019 r. w pokoju
nr 10 w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie (ul. Kościuszki 5) o godz. 9.00
Numer księgi wieczystej KW ZA1B/00075521/9
Wysokość wadium 10 000,00 zł
Cena wywoławcza
nieruchomości
50 000,00 zł – zwolnione z
podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt
10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2174 ze zm.)
Miejsce wywieszenia i
publikacji ogłoszenia o przetargu
Tablica ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Tarnogrodzie, tablice ogłoszeń Zarządów Dzielnic oraz Sołectw, BIP
Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie.
Dane teleadresowe pod
którymi można uzyskać szczegółowe informacje
Dodatkowe informacje można
uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, przy ul. Kościuszki 5
tel. (084) 6897161 (sprawę prowadzi: Ewa Dołomisiewicz) e.larwa@tarnogrod.pl

Tarnogród, dnia 27 czerwca 2019 r.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.