- Reklama -

Ogłoszenie Burmistrza m. Biłgoraja

„WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta Biłgoraja
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych:
Nr 17, Nr 18, Nr 19, Nr 20, położonych w budynku wielorodzinnym przy Placu Wolności 2
w Biłgoraju.

- Reklama -

Przedmiotem przetargu są lokale mieszkalne:
– Nr 17 o pow. 39,96 m2 (KW ZA1B/00091894/2),
– Nr 18 o pow. 40,19 m2 (KW ZA1B/00091895/9),
– Nr 19 o pow. 24,10 m2 (KW ZA1B/00091896/6),
– Nr 20 o pow. 51,25 m2 (KW ZA1B/00091897/3),
położone na II piętrze w budynku wielorodzinnym przy Placu Wolności 2 w Biłgoraju, stanowiące własność Gminy Miasto Biłgoraj, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt oznaczony działką nr 100/4 ark. 29 o pow. 332 m2 (KW ZA1B/00032616/9) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Forma zbycia – sprzedaż na własność.
Ceny wywoławcze lokali mieszkalnych oraz wadium:
– Nr 17: 167 000 zł, wadium: 16 000 zł,
– Nr 18: 168 000 zł, wadium: 16 000 zł,
– Nr 19: 102 000 zł, wadium: 10 000 zł,
– Nr 20: 211 000 zł, wadium: 20 000 zł.
Do ceny netto, która zostanie wyłoniona w wyniku przetargu, będzie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.
Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, hipoteką, ani innymi zobowiązaniami.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16 w Biłgoraju.
Kolejność sprzedawanych nieruchomości będzie następująca:
– o godz. 11:00 – lokal Nr 17,
– o godz. 12:00 – lokal Nr 18,
– o godz. 13:00 – lokal Nr 19,
– o godz. 14:00 – lokal Nr 20.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Biłgoraja w PKO BP O/Biłgoraj Nr 72 1020 5385 0000 9202 0004 2549 do dnia 15 kwietnia 2021 r. (za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu).
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Biłgoraja, publikację na stronach internetowych Urzędu Miasta Biłgoraja (umbilgoraj.bip.lubelskie.pl; www.bilgoraj.pl) oraz na stronie Telewizji Kablowej w Biłgoraju.
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16 pok.
nr 7, tel. (84) 686-96-39.”

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.