- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie burmistrza m. Biłgoraja

- Reklama -

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta Biłgoraja

i n f o r m u j e,

- Reklama -

że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej umbilgoraj.bip.lubelskie.pl (zakładka obwieszczenia) i www.bilgoraj.pl Urzędu Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Biłgoraj działką nr 20/5 ark. 18 o pow. 257 m2
(KW ZA1B/00070901/2), położonej przy ul. Łubiarskiej w Biłgoraju.

  • cena wywoławcza: 39 000,00 zł + podatek VAT wg stawki obowiązującej,

  • wadium: 7 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 1000, w Sali Narad
(I piętro) Urzędu Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, pok. nr 8, tel. (84) 686-96-39, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500.”

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.