- Reklama -

Ogłoszenie Burmistrza Biłgoraja

OGŁOSZENIE

O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Biłgoraj Uchwały Nr IX/84/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowica cz. I, zatwierdzonego uchwałą Nr IX/72/07 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 114, poz. 2275), dla części terenów oznaczonych symbolami: D 22MN, D 30KX, F 4RL, F 8KX, D 24MN, D 29KX, F 7RL, D 4MN, D 2MN/U.

- Reklama -

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Biłgoraj w terminie do dnia
31 lipca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.