Szkolenie język ang/niem/ros

Oferta dla przedsiębiorców

W poniedziałek przedstawiciele biznesu i prelegenci zebrali się w sali kameralnej Biłgorajskiego Centrum Kultury, aby rozmawiać o potrzebach przedsiębiorców. Konferencję otworzył Mateusz Bury, prezes zarządu BARR, który wspominał, że spotkanie ma na nowo otworzyć dialog między firmami a instytucjami wspomagającymi ich rozwój.

Jako pierwszy głos zabrał Zbigniew Wasąg, kierownik biłgorajskiego oddziału ZUS, który przypomniał, że od nowego roku wchodzą w życie nowe przepisy. Chodzi m.in. o jedno wspólne konto dla płatników składek. Przypomniał on przedsiębiorcom, którzy jeszcze nie mają założonego profilu zaufanego w ZUS, że warto to zrobić. 

Jako kolejny przemawiał Marceli Niezgoda, dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Zapowiadał on, że wkrótce przedsiębiorcy z Lubelszczyzny będą mogli ubiegać się o fundusze na rozwój swoich firm. Niedługo zostaną ogłoszone nabory wniosków m.in. na badania celowe, rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach czy transfer technologii. 

Jednym z działań LAWP-u jest wspieranie innowacyjności w sferze biznesu. Jeden z konkursów – bon na innowacje – będzie dotyczyć właśnie tego zagadnienia. Marceli Niezgoda podczas swojej prezentacji wspomniał, że konkursem cieszącym się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców jest termomodernizacja. Do tego konkursu w 2018 roku także będzie nabór wniosków.

Dyrektor Niezgoda poinformował, że harmonogram naboru wniosków będzie ogłoszony do końca listopada. Zapraszał do kontaktu z Agencją i do odwiedzania stron internetowych poświęconych funduszom europejskim. – Dzisiejsza konferencja jest organizowana przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego, która wdraża pożyczki dla przedsiębiorców z bardzo korzystnym oprocentowaniem. Fundusze te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego. Chcę pochwalić Biłgorajską Agencję i jej prezesa Mateusza Burego. Jako pierwszy podpisał on umowę, która sprawia, że biłgorajscy przedsiębiorcy mają dostęp do nisko oprocentowanych pożyczek. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się, jakie będą możliwości wsparcia ich biznesów w ramach innych działań, nie tylko pożyczkowych – mówi w rozmowie z NOWą Gazetą Biłgorajską dyrektor LAWP.

Bardzo interesująco o nowoczesnym podejściu do przedsiębiorców mówiła Danuta Sulowska z Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego. Zapraszała ona przedsiębiorców do współpracy. W Departamencie stworzono zintegrowany system promocji gospodarczej i wspierania inwestycji i eksportu, który, jak mówiła Sulowska, jest pierwszym nowoczesnym start-upem samorządowym. Do współpracy zaangażowano zespół Biznes Lubelskie przy Urzędzie Marszałkowskim, jednostki samorządu terytorialnego i instytucje otoczenia biznesu. 

Jak wspomniała, zespół Biznes Lubelskie oferuje właścicielom firm kompleksową pomoc w nawiązywaniu kontaktów z firmami zagranicznymi. Praca departamentu opiera się na bardzo nowoczesnych standardach. Pracownicy pomagają właścicielom firm nie tylko w rozpoznaniu rynków, tłumaczeniach czy przy nawiązywaniu kontaktów biznesowych, ale są dostępne i pomocne poza oficjalnymi godzinami pracy urzędu. 

O ofercie skierowanej do przedsiębiorców mówił także Mateusz Bury, prezes Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Biłgoraju. Może z niej skorzystać każdy zarówno mikro, mały, średni, jak i duży przedsiębiorca. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 16 października 2017 roku jako pierwsza w województwie lubelskim podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 preferencyjnych pożyczek na rozwój sektora MŚP.

– Chcielibyśmy, aby konferencja zapoczątkowała cykliczne spotkania z przedsiębiorcami. W jakiej formie i na jaki temat powinni określić sami przedsiębiorcy. Dzisiejsze spotkanie natomiast poświęcone jest możliwościom pozyskania wsparcia na rozwój firmy, czy to instrumentów zwrotnych czy bezzwrotnych. Mam nadzieję, że to będzie początek szerszej dyskusji, m.in. na temat problemów, jakie trapią przedsiębiorców i w jaki sposób można je rozwiązywać na różnych szczeblach  lokalnych, regionalnych czy krajowych – mówi Mateusz Bury. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.